Hayvanlarda yurt savunması nedir?

Hayvanlarda yurt savunması nedir? bilgi verir misiniz?

Hayvanların beslenme ve yavru büyütme amacı ile kendi türleri ve diğer türlerle canlılara karşı koruduğu alana denir. Kuşlarda kolay anlaşılır.

Yurt
Hayvanların nadiren terk ettikleri ya da hiç ayrılmadıkları coğrafi alanları vardır. Canlının beslenmek ve yavru büyütmek için kendi türünden başka bireylere karşı koruduğu alana yurt adı verilir.

Yurt Savunması
Yurt edinme
•Bireyler arasındaki rekabeti azaltır.
•Bireylerin habitatları içinde eşit dağılması için önemli bir etkendir.
•Çevresel kaynaklardan en iyi şekilde yararlanılır.

">

Hayvanlar araların da yaşadığı alanları savunmalarına yurt savunması denir.
Rekabetler sonucu canlılar bir alandan başka bir alana göç yaparlar. Göç yaptığı bölgenin beli bir bölgesini işaretlerler. Eğer ol alana kendi cinsinden canlı girdiğinde hayatı pahasına yurdunu korurlar.