Hecate kimdir?

Hecate(Hecate) kimdir? Hangi mitolojde geçer? Günümüz Neopaganimizmi’nde önemi nedir?

Hekate Antik Yunan tanrıçasıdır. Büyünün de tanrıçası denir. Zeus ona gök, yeraltı ve denizlerde hükümranlık tanımıştır. . Günümüz Neopaganizmi’nin de yücelttiği üç tanrıçadan biridir.

Ay ve gece ile ilişkilendirilen, Yunan Mitolojisinde adı geçen bakire tanrıçalardır. Köpek, meşale ve ay ile ilişkilendirilir. Anadolu ve Yunan Mitolojisi‘nde geçen Hekate; Lagina antik kentiyle ilişkilendirilir. Bu kent Tanrıçanın başlıca kült merkezidir. Titan soylu olan Perses ve Asteria’nın da kızıdır. Aynı zamanda bu tanrıça mitolojide yeraltı, büyücülük, ölüler, ay ve geceyle ilişkilendirilir. Bu yüzden korkuyla karışık bir saygınlığı da vardır. Her ne kadar yetki alanı bu kadar geniş olsa da ön plana çıkması erken Hristiyanlık döneminde birçok olumsuz anlam yüklenmesiyle bilinir. Özellikle günümüzde Neopaaganizm öğretilerde sevilen bir tanrıçadır.

">

Hecate‘nin Kökeni
Özellikle Karyalılar(Bugünkü Muğla’nın alt bölgelerine hüküm süren bir halk) tarafından sevilen ve saygı duyulan bir tanrıçadır. Anadolu ve Trakya kökenli bir tanrıçadır. Ayrıca Tanrıça Artemis, Tanrı Apollo ile de anne tarafından kuzendir. Yunan Mitolojisi‘nde Zeus dünyayı, Poseidon denizleri, Hades yer altını almıştır. ancak Tanrıça Hekate’ye nedeni bilinmeyen bir şekilde bu üç alanda da yetki verilir. Ayrıca Tanrıça Persephone'un kaçırılışı gibi bazı mitlerin değişik versiyonlarında da yer alır.

Bilinen bir önemli tasvir de tanrıçanın üç yüzlü Hekate- Artemis- Selene şeklinde teslis inancı da doğurmuştur. Ayrıca Bugünkü Semadirek adası da tanrıçanın diğer önemli kült merkezlerinden biridir.
image">image

Tanrıça‘nın 50 İsmi
Tanrıça Hekate’nin bilinen 50 tane ismi vardır. Bunun nedeni ise hem yeryüzünde, hem suda hem de yer altında yetki alanının olmasıyla alakalıdır.Ayrıca bazı alanlarda ve farklı kültürlerde de ana tanrıça olarak da karşımıza çıkar. buradaki Ana Tanrıça kavramı Gaia, Kybele gibi tanrıçalardan farklıdır. Ayrıca bu kadar çok isminin olmasının bir diğer nedeni de farklı misyonları ve vizyonları olan, zaman içerisinde anlam değiştiren bir mitolojik figürdür .Aedonea( Yeraltının Hanımı), Birimo(Korkunç olan), Perseis( Perseis‘in kızı), Trimorphis(üç vücutlu) gibi isimleri en çok bilinen isimleridir.
image">image
Neopaganizm ve Hekate
Bugün bile Neopaganizm’de geçen ve saygı duyulan bir tanrıça olmasının nedeni Hem klasik Yunan Mitolojisi‘ndeki yeri ve önemi, hem erken dönem Hristiyanlık dönemindeki etkileri, hem de Orta çağdaki atıflarla alakalıdır. Neopaganizm’de önemli bir tanrıça olmasının bir diğer nedeni de yol gösterici, elinde meşalelerle yol ağzında bekleyen, yaşam veren bir figür oluşudur.