Hem Asya'da hem Avrupa 'da kurulmuş devletler hangileridir?

Hem Asya’da hem Avrupa’da kurulmuş olan devletler hangileridir? Açıklayınız.

Hun imparatorluğu Avrupa Hun imparatorluğu Asya Hun imparatorluğu vardır kavimler göçü sayesinde Türkler Avrupa’ya gitmiştir