Hermötenik sosyoloji nedir?

Hermötenik sosyoloji nedir?

Hermötenik sosyolojinin özelliklerini maddeler halinde yazınız.

Sosyoloji çağdaş toplumları sistematik olarak inceler
özellikleri; Bireysel sorunlarla değil toplumsal sorunlarla ilgilenir.
Sosyoloji bilimi evrensel kural ve tanımlar yapmaz.
Sosyoloji bilimi olması gerekeni değil olanı inceler.
Sosyoloji diğer bilim dallarıyla dayanışma içinde hareket eder.