Hiç çocuğu olmayan kişinin mirası kime kalır?

Hiç çocuğu olmayan kişinin mirası kime kalır? Açıklayınız.

Birinci derece akraba yok ise yani kişinin çocuğu, ikinci derece olan akrabalara kalır. Kişi özel olarak mirasını bırakmaz ise durum budur.

2.derece akrabalara bırakılır.Bunlar anne baba ve kardeslerdir. 2. dereceden kimse yoksa 3
derece akrabalara bakılacaktır. Amca hala dayi teyze buyukbaba buyuk anne

En Yakın akrabasına Kalır Eyer Hayattaysa 3. Derece Akrabaya Kadar İnebilir

Böyle durumda eşine ve ikinci derecede akrabalarına kalacaktır. Onlar da yoksa devlet kalan mirasına el koyar.

Yakınlık derecesine göre akrabalarına kalır

bu birinci derecede ikinci derecede üçüncü derece olarak ayrılır

Eşi varsa eşine verilir tabi hadi diyelim oda yok vasiyet varsa o yapılır hadi diyelim oda yok anne babaya verilir hadi diyelim oda yok kimsesi yok en son çare tabiki devlet’e kalır.

Bence 1. dereceden akrabası 2. dereceden akraba diye gider Yinede bence duruma göre değişebilir.

ya birinç derce akaraba yok devlete kalir

Eğer hiç bir birinci dereceden akrabası hayatta değil ise ve ölmeden önce mirası birine devretmek istediğini belirmedi ise ikinci derece akrabalara bakılır be onlar arasında pay edilir.

Kişinin istediği dahilinde mülkünü bıraktığı kişilere kalır.

devlet tarafından aklı meleke yaşı olarak kabul edilen 65 yaşına kadar özel bir vasiyet yazılıp noter tarafından onaylatılmadıysa yasal varislerine devrolur…bunlar öncelikle 1 derece akraba…onlar da yok ise 2 ve 3. derece akrabalara kadar ilerler.

Eğer kişi özel olarak herhangi birisine mirasını bırakmadıysa 2.dereceden akrabalarına kalır.

Herhangi bir çocuğu bulunmayan kişinin mirası eşine veyahut evlatlık aldığı çocuğa bırakılır.

Eğer kişinin 1. dereceden akrabası bulunmuyorsa miras 2. ve 3. dereceden akrabalarına kalır.

Bildiğime göre eğer kişinin arkasında bırakacağı herhangi bir verasetçisi yada çocuğu yoksa istediği takdirde ölümünden evvel noter huzurunda doldurulup verilecek bir evrak ile kişi malını,mülkünü,parasını herhangi bir hayır kurumuna bağışlaması olasılık dahilindedir en azından çevremde gözlemlediğim kişilerden edindiğim tecrübelere göre.Ama tersi durumda da herhangi bir noter veraset evrakı olmadan otomatik olarak 2. 3. derece yakın akrabalarına kişinin malının,mülkünün yada paralarının kalması olasılığı yüksektir.

Hiç çocuğu olmayan kişilerin mirasları çoğunlukla 2. dereceden akrabalarına verilir.

Eğer kişinin hiç akrabası, yakını, arkadaşı yani mirasını vereceği bir tanıdığı yoksa o zaman miras hazineye yani devlete kalır. Bu konunun yani paylaşmanın matematiksel kısmına gelecek olursak o konuda bir internet sitesinden alıntı yaptım.
Eğer ki ölen eşin çocukları olmayıp anne-babası sağ ise hayatta olan eş mirasın yarısına, ölen eşin anne babası da kalan mirasın yarısına sahip olur. Anne baba hayatta olmayıp kardeşler yaşıyor ise yine aynı şekilde mal varlığı kardeşler ve hayatta olan eş arasında eşit olarak paylaşılır.

İstisna olsa da ölen eşin çocuklarının, kardeşlerinin ve anne-babasının hayatta olmadığını farz edelim. Ölen eşin sağ kalan tek yakınlarının dedesi ve ninesi olduğu durumlarda ile sağ olan eş malları onlarla bölüşür. Bu durumda mirasın 3/4’ü hayattaki eşe, kalan 1/4’lük miras ise dede ve nineye kalır.

Vefat edenin mirası çocuğu yoksa anne babasına, onlarda vefat etmişse dede-nenesine, kardeşlerine yada hala amcalarına kalır.

Hiç çocuğu olmayan kişinin mirası birinci dereceden akrabasına kalır hiç kimsesi kalmamış ise hayatta hazineye devredilir.

Hiç çocuğu olmayan kimse evli ise 4 te 1 i eşine 4 te 3 ü anne ve babasına kalır. Eğer evli değilse anne ve babasına kalir. Hic yakını yoksa hazineye aktarılır.