Hikikomori ne demektir?

Hikikomori ne demektir?

Hangi ülkenin kültürü ile özdeşleşmiştir?

Açıklar mısınız?

Hikikomori elini ayağını çekmek anlamında kullanılmaktadır. Her ne kadar Japonya da çıkan bir kavram olsa da teknoloji ve internetle ve sanal alemle ilişki kurup başka bir ilişki şekli geliştirmeyip kendilerini sosyal dünyaya kapatan kişiler için kullanılan bir ifadedir. Kişinin ailesi ve sosyal çevreden gördüğü baskılar neticesinde kişide oluşan başaramama, dalga geçilme korkusu nedeniyle kendilerini sanal dünyaya kapatarak kendilerini dış dünyadan izole etmelerine sebep olmaktadır. Bu kişiler dışarıda içine kapanık ve çekingen bir davranış sergilerken sanal ortamdaki etkileşimlerinde son derece rahat davranabiliyorlar. İlk başlarda kişiye rahatlık verse de daha sonra bu durum kişide agresif ve saldırgan davranışların kaynağı olabiliyor.

Hikikomori geri çekilme anlamı vardır. Japonya’daki gençlerin evde bilgisayar başında boşa vakit geçiren , müzik dinleyip internette dolaşıp sonra uyuyan gençlerin sayısı artmış. Hatta Japonlar hikikomoriyi kitaplarına bile konu etmişler.Bir şizofrenik hastalık olarak biliniyor.Araştırmalara göre çoğu asosyel erkeklerden oluşuyormuş. Japonya kültürü ile özdeşleşmiştir.

Hikikomori, içe kapanma- bir nevi asosyalleşmedir. Toplumdan soyutlanmadır. Kişinin, hangi yaş ve zamanda olursa olsun ne yapılmasını- nasıl davranmasını- bilsin veya bilmesin çevresi ve toplum tarafından kendisine sürekli dayatılan sorulan ve verilen koşullu veya koşulsuz tavsiyelerden sonra oluşur. (-yapmalısın, gelmelisin, uyumalısın vb…) Bir başka deyişle çoğunluğun algıladığı üzere aslında bir depresyon hali değildir. Olumlu ya da olumsuz- fakat ardı arkası kesilmeyen etkileşimler sonucu doğar. Japonya’yla özdeşleşmiştir.