Hizmetçi nedir? Görevleri nelerdir?

Hizmetci nedir görevleri nedir? Toplumda dislanirlarmi?

Ev içeri aksadığında veya bir hastalıkta evde bir düzen olabilmesi için asgari ücret veyahut anlaşılan bir miktarla evin işlerini yapması için tutulan kişidir. Toplum tarafından dışlanmaz varsa da o cahildir. Cahile laf anlatmak kitap yazmaktan daha zordur.

Çeşitli ev işlerini yapmak için belli bir ücret karşılığında çalıştırılan bir kimse. Daha çok kadınların çalıştığı bir iştir. Toplumda veya herhangi bir yerde dışlanalacak bir durum asla söz konusu dahi olamaz.

Hizmetçi başkalarının ev işlerini yapan kişilere denir. Bu kişiler geçimlerini başkalarının evlerini temizleyerek başkalarının işlerini yaparak başka insanların evine yemek yapan ve varsa onların çocuklarıyla yada hayvanlarıyla ilgilenen gün içerisinde kahve ve çay tarzı içeceklerini götüren ve temizleyen kişilere verilen genel isimdir. Hizmetçiler bir evin içerisinde sıradan günlük rutin olarak ne yapılması gerekiyorsa bunu başka kişilerin evinde yapan bireylerdir ve hayatlarını bu şekilde idame ettirirler. Her yerde bulunan ve insanların canını sıkan görgüsüz kişiliğe sahip bazı insanlar elinde ki malına güvenerek toplum içinde yada bireysel olarak hizmetçileri dışlarlar bu durum hem ahlaken ayıp hemde terbiyesizliktir.

hizmetçi öncelikle evde emir verince onu yapan kişidir yada ekmek veya meyve başka bişi almaya yollanan kişidir .

Hizmetci evi toplayan yemek yapan ve evde cocuk varsa cocukla ilgilenebilen bir calışandır.

Hizmetçi ev işlerini düzenlemesi kendisine verilen evle ilgili temizlik, çamaşır,ütü, yemek pişirme gibi görevleri yerine getiren ev sahiplerinin çay, kahve gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere işe alınmış erkek veya kadın çalışsanlardır.

hizmetçi bir yeri ve bir evi temizlemek için tutulan kişidir. Ev temizlemek , çamaşırları yıkamak.Hizmetçi bir kişiye yapacağı işte yardımcı olan kişidir. Hitmetçi genellikle ev işlerinde çalışmaktadırlar. Evi temizler toplar düzeni sağlamaya yardımcı olur

Hizmet eden kişi anlamında kullanılmaktadır.Hizmetçi yerine yardımcı demek daha doğru karşılanmaktadır. Görevleri yardım etmektir,evin gözü kulağıdır yardımcılar,yemek,ütü,bulaşık,çamaşır bunlara yardım ederler lakin köle değillerdir emir vererek değil rica da bulunularak yardım etmesi istenmelidir,arkadaşça yaklaşılmalıdır.

Hizmetçi görevini yerine getiren çalışan, çalıştığı evdeki genel düzene bakar. Hizmetçi çalıştığı evi temizler, evin düzenine bakar. Bazı yerlerde evi temizlemenin yanında yemek de yapar. Çamaşırda yıkar.

Hizmetçi, bir eve temizlik, düzen hizmeti sunan kişidir. Ev işleri, evin sorumluluğu hizmetçiye aittir. Hizmetçiler, toplumun bir parçası oldukları için dışlanma gi bir olgu kabul edilemez.

Evin düzenini sağlayan kişilere hizmetli veya hizmetçi denilir. Bu kişiler genellikle kadın olurlar. Ve villa tarzı büyük evlerde iş yaparlar. Evin düzeni, temizliği,yemekleri ile sorumlu kişidir.

Hizmetçi : Bir villada veyahut bir evde çalışan hizmetçi bulaşık yıkar,yerleri siler , camları siler o evin gereken her işini yapar. Yemeklerini yapar ve karşılığında maaşını alan bir personeldir.

Hizmetci belirli bir ücret karşılığında bir başkasının evini temizleyen emeğiyle alın teriyle para kazanan kişidir.Yaptığı başlıca işler ise evin temizliği,evde varsa çocuklarla ilgilenmesi.evcil hayvan varsa onlarla ilgilenmesi,evin yemek ihtiyacını yapması gibidir.Dışlanılacak hiç bi tarafı yoktur çünkü kazandığı para helal alın teri ile kazanmış bilek gücüyle kazandığı paradır kuruşu kuruşuna kadar emek sarfettiği helal lokma.

Hizmetçi evin nerdeyse her işini yüklenen temizlik,yemek vb işleri yaparak belirli ücret karşılığında yapan işçidir.Genel olarak ise temizlik ve yemek yönünde çalışmaktadırlar.

bir yerde hizmet gören, görev yapan, çalışan kimse.
“Belediye başkanı halkın hizmetçisidir”
2.
belli bir ücretle ev işlerini görmesi için tutulan kadın.

Hizmetçi ; Aslında kendisiyle aynı statüde olan insanlara kölelik yapar. Onların bir dediğini iki etmez hatta edemez. Çünkü; patronu onu işten atar. Hep bu korkuyla işlerini yapar ve çok yorulsa bile gıkını çıkarmaz. Hizmetçi dendiği zaman bazılarının aklına temizlik , bazılarının aklına ise yardımcı gelir. Hizmetçiler bizim kölemiz değildir. Toplum tarafından da dışlanmamalıdır.

Herhangi bir kurumda ya da evde çıkan aksaklıklar da yahut gerek görüldüğünde etrafı temizleyen ve derleyen kişidir. Toplumda dışlansa da alın teri haktır. Ve bu yanlış bir davranıştır. Ekmeğini Helalinden kazanan kimse saygı onadır.


Hizmetçi kelimesi yanlıştır.
Onun yerine yardımcı kelimesi kullanılmalıdır.
Niçin toplumdan dışlanılsın doğruda değildir