Homosid düşünce nedir?

Homosid düşünce nedir? Bu düşünce kimlerde görülür?

homisid düşünce adam öldürme, katil olma eğilimi içinde olmak demektir. Bu eğilimde olan kişilere homisid düşünce eğiliminde denir.

Bir insanın cinayet işlemesi yani birini öldürme niyetinde olması anlamlarına gelen bir çeşit paranoyak düşüncedir.

Homicide (homisid) cinayet işleme, adam öldürme anlamına gelir. Homisid düşünce de birini öldürme planı yapmak, birini öldürmenin hayalini kurmak demektir sanırım.