Hukukta yaptırım türleri hangileridir?

Hukukta yaptırım türleri hangileridir? İdam cezası yaptırım türleri arasında mıdır?

Hukukta Yaptırım Türleri

Türk hukukunda ceza davaları sonucunda verilen yaptırımlar ve idari yaptırımlar vardır.

Ceza davaları sonucunda hükmedilen yaptırımlar hapis cezaları ve para cezalarıdır. İdari yaptırımlar ise idari para cezaları ile idari tedbirlerden oluşur.

Hapis cezalarının miktarı, kanunda belirtilmiş olan aralıklara göre hakim tarafından belirlenir. Hakim de hapis cezasını belirlerken suçun işlenişi, failin kastı ve nitelikli haller gibi önemli unsurları göz önünde bulundurur. Bazı kısıtlı durumlarda hakime takdir yetkisi de tanınmıştır. Eğer hapis cezası 1 yıldan az ise para cezasına çevrilir.

Para cezası nasıl hesaplanır?
Öncelikle 1 gün karşılığı olarak miktar para belirlenir. Sonra da 5 günden az ve 730 günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısıyla çarpılır. Çıkan sonuç para cezasıdır.

image">image

İdam cezası

Ülkemizde idam cezası fiili olarak 1984'ten itibaren uygulanmamaktadır. Resmî olarak ise ilk kez 2001'de kısıtlanmış, "savaş tehdidi ve terör suçları haricindeki suçlar" için kaldırılmıştır. Ardından 2002'de daha da kısıtlanarak "savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar" haricindeki suçlara uygulanması yasaklanmıştır. Nihayet 2004 yılına gelindiğinde idam cezası Türkiye'de tamamen kaldırılmıştır.

İdam cezasının yerine hangi ceza geldi?
İdam cezasının yerine ağırlaştırılmış müebbet cezası getirilmiştir. Buna göre hükümlü, hayatı boyunca sürecek Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile buna ilişkin tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilen hapis cezasına mahkum edilir.

">
@“Alshain”#1