Humbaracı Ahmet Paşa'nın tarihsel önemi nedir?

Bu şahsın tarihte ki önemi nedir? Hayatını anlatınız.

Asıl adı Comte de Boneval olan Fransız subay. Daha sonradan Müslüman olup Ahmet adını almıştır. Kendisi Avrupa tarzı ıslahat yapan İlk kişi olması sebebiyle Osmanlı tarihi açısından önemli bir kişiliktir.
Topçu birlikleri alanında ıslahat yapmıştır.

  • 1. Mahmut döneminde görev yapmıştır.
  • 1700 lü yılların başında müslüman olmuş fransız subay.1733 yılında osmanlı ordusunda ilk humbaracı birliğini ve okulunu kurmuştur.


    Avrupa tarzı ilk ıslahat yapan kişidir. 1.Mahmut döneminde getirilmiştir. Fransa dan getirilmiştir. Humbara ocağında çalıştığı için Humbaracı denmiştir. Ahmet ismi sonradan verilmiştir.