Hz. Nuh Peygamber, gemisine hangi hayvandan kaç tane almıştır?

Hz.Nuh peygamber gemisiyle giderken hangi hayvanlardan kaç tane almıştır?

Bu konuyla ilgili tam bir bilgi yok.Ama o zamanki bütün hayvanlardan bir çift alınmıştır.Dişili erkekli olmak üzere her hayvandan alınmıştır.

Nuh gemisine her hayvanda iki çift alınması söylenmiştir

Nuh’un gemisine rivayetlere göre her hayvandan 2 tane alınmıştır. Bu hayvanların biri dişi diğeri erkektir bu sayede hayvanların soyları devam etmiştir.

Hz. Nuh peygamber gemisine bütün hayvanlardan bir erkek bir dişi olmak üzere birer çift alarak nesillerinin devamlılığını sağlamıştır.

Bu konu anonimdir.Yani herşey belli değil.Ama şu bilgi kesindir.Her hayvanda 2 çift alınması gerektği emir edilmiştir.

Hz. Nuh gemisine bütün hayvan türlerinden bir dişi bir erkek olmak üzere birer çift hayvan almıştır.

Bu konuda hayvan sayısı ile ilgili bilgi yoktur. Ancak Allah Hz. Nuh as bir gemi yapmasını istemiş ve her hayvan çiftinden birer tane gemiye almasını istemiştir.

Hazreti Nuh Tufanı'nda yapılmış olan gemi , Ağrı Dağı‘nın eteklerine kurulmuş olduğu söylenilir. Gemiye alınan hayvan sayısını bilemeyiz. Hem hadislerde veya ayetlerde sayısına yer verilmemiştir , ayrıca günümüz ve yüzyıllar öncesinde bulunan hayvanlar , yaşam şartları , iklimler bu hayvan sayısının değişeceğini bizlere açıklıyor. Tek bilinen şey ’ Her tür hayvandan , bir erkek bir dişi olmak üzere birer çift olarak gemiye alınacağıdır ' .

">

( Nuh Gemisi'nden kalan bir gemi izi olarak gösteriliyor )

image">image

( Temsili bir resim )

Hz. Nuh’un gemiye her hayvandan birer çift aldığı rivayet edilmektedir, sayı ile ilgili bir bilgi yoktur. Ancak gene rivayete göre gemide 80 insan olduğu söyleniyor.

Bilinen gerçek ve ayette de belirtilen şey sadece her hayvandan bir çift alınması ve birinin dişi birinin de erkek olduğu biliniyor. Hayvan türü ve toplam sayı bir bilinmezlik içinde.

Hz. Nuh Peygamber, gemisine;
Bütün hayvanlardan bir erkek ve bir dişi olarak iki çift almıştır. Böylece nesillerinin devam etmesi sağlanmıştır.