I.Mehmed (Çelebi) Dönemi Özellikleri Nelerdir?

Çelebi mehmet dönemi nedir, hakkında kısaca bilgi veriniz?

Çelebi Mehmet Osmanlı Devleti’nin beşinci padişahıdır. Babası yıldırım Bayezid’in Ankara Savaşı’nı kaybetmesiyle diğer kardeşleriyle taht mücadelesine girişmiştir. Uzun mücadeleler sonunda tahta geçmiştir. 11 yıl süren Fetret devrini bitirdiği için Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılır. 1413-1421 yıllarında hüküm sürmüştür. Sekiz yıllık dönemde Venedikliler ile İlk deniz savaşı yapıldı fakat bu savaşı Venedikliler kazanmıştır. Ankara Savaşı sonrası dağılan Anadolu siyasi birliğini sağlamak için Candar ve menteşe oğulları Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır. Şeyh Bedrettin ve düzmece Mustafa isyanı çıkmış ve bu isyanları bastırmıştır.

Ankara Savaşından sonra başlaşan taht kavgalarını bitirerek başa geçmiştir.
Fetret Devrine son vererek hem Osmanlı Devletini parçalanmaktan kurtardı hem de devletin ikinci kurucusu olarak başa geçti.
Osmanlı Devleti ile Venedik arasında ilk deniz savaşı yapıldı.(Çalı Bey Savaşı)
Düzmece Mustafa isyanını bir süreliğine bastırdı.(II. Murat Döneminde bu isyan devam edecek)
Çelebi Mehmet Döneminin en önemli olayı ise Şeyh Bedrettin isyanıdır.
Şeyh Bedrettin ilk dini, toplumsal ve ekonomik isyanı çıkarmıştır. İzmir ve Manisa’da etkili olan isyan Börklüce Mustafa ve Torlak Kemalin destekleri ile iyice büyümüş Bedrettinilik tarikatı oluşmuştur. Bu isyan sadrazam Bayezid tarafından bastırıldı. Şeyh Bedrettin fikri bazda bir isyan çıkardığından fikirleri mahkeme ortamında tartışıldı. Sonuçta batıl görülüp idam edildi.
Anadolu’da bozulan siyasi birliği tekrar sağlamak amacıyla; Saruhanoğulları ve Menteşeoğullarına son verilmiştir. Candaroğulları, Aydınoğulları, Germiyanoğullarından toprak alınmıştır.

 • Çelebi Mehmet Osmalı Devleti’ nin altıncı padişahıdır.
 • Osmanlı Devleti 1402 Ankara Savaşı sonrasında fetret devrine girmiştir ve bu savaşın sonucunda ise Anadoludaki siyasi birlik bozulmuştur.
 • Akkoyunlular ise güç kazanıp Osmalı Devleti' ne rakil olmuşlardır.
 • Anadolu ise büyük bir tahribata uğramıştır.
 • İstanbul' un fethi 50 yıl geçikmiştir.
 • Bu fetret devrine ise son veren kişi Çelebi Mehmet olmuştur.
 • Çelebi Anadolu' nun tekrar siyasi birliğinin sağlanması için Aydın, Menteşe, Saruhanoğullarına son vermiştir.
 • Venedik ile ilk deniz savaşı yapılmıştır.
 • Bu dönemde ilk dini nitelikli isyan olan Şeyh Bedirettin İstanı çıkmıştır.
 • Düzmece Mustafa isyanı çıkmıştır.
 • İstanı bastırılan Mustafa Bizans' a sığınmıştır.
 • Mustafa, 2. Murat zamanında tekrar bir isyan çıkarmıştır ve bu isyanda bastırılıp Mustafa idam ettirilmiştir.
 • Çelebi Mehmet 1. Mehmet dönemi olarak da bilinir. 1413 ile 1421 arası Çelebi Mehmet dönemidir. Çelebi Mehmet Fetret devrine son vermiştir Bu yüzden Osmanlı Devleti’nin 2. Kurucusu olarak da bilinir. Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri de venediklilerle ilk deniz savaşı Çalı Bey komutasında yapılmıştır. Daha sonra saruhanoğulları nın son verilmiştir. Düzmece Mustafa isyanı bastırmıştır. Çelebi Mehmet döneminin en önemli diğer özelliklerinden biri ise Osmanlı Devleti’ndeki ilk sosyal siyasal ve dinsel içerikli İsyan olan Şeyh Bedrettin isyanı bastırmıştır.

  Çelebi Mehmet Osmanlı devletinin ikinci kurucusu sayılır.Fetret yani yıkılma sürecini muhteşem bir şekilde tamir ederek osmanlının imparatorluk seviyesine gelmesinde en büyük paya sahiptir. Din adamları onun büyük kurtarıcı mehdi olduğunu da ileri sürerler.

  I. Mehmet (Çelebi) dönemi 1413 - 1421 yıllarını kapsar. Bu dönemde venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı. İlk dini ve toplumsal nitelikli şeyh bedrettin isyanı bastırıldı. Ankara savaşından sonra sarsılan devlet otoritesini yeniden sağladığı için Çelebi Mehmet e Osmanlı Devleti nin ikinci kurucusu denildi.

  Çelebi Mehmet Fetret devrine son vererek Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtardığı için Osmanlı tarihinde devletin ikinci kurucusu sayılır,Onun temel politikası dışta barış içerde ise Ankara savaşı ile bozulan Anadolu Türk Siyasi Birliğini yeniden sağlamaktı.

  ![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1642280815-506613-5fd169960f25431524ca802a.webp">![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1642280815-506613-5fd169960f25431524ca802a.webp]

  I.MEHMET(ÇELEBİ)DÖNEMİ

 • Osmanlı devletinin ikinci kurucusudur . Fetret Devri’ni bitirdiği için bu şekilde anılır .
 • Aydınoğulları, Candaroğulları, Menteşeoğulları ve Germiyanoğulları beyliklerinin topraklarının bir kısmını ele geçirmiştir .
 • 1416 tarihinde Venedik ile Çalıbey savaşı yapılmıştır .Bu savaş ilk deniz savaşıdır ve Osmanlı Devleti yenilgiye uğramıştır .
 • Şeyh Bedrettin isyanı çıkmıştır .Osmanlı tarihini ilk dini ve toplumsal ayaklanmasıdır . İsyan bastırılmış ve isyana destek olan kişiler asılmıştır .
 • Eflak Beyi'ni yenerek bu beyliği vergiye bağlamıştır.
 • Macaristan'a akınlar yapmıştır .
 • Aydınoğullarından İzmir şehrini geri almıştır.
 • Anadolu'da siyasi birliği tekrar sağlamıştır.
 • Cenevizlilerden Samsun'u almıştır.
 • Akşehir ve Beyşehir geri alınmıştır .
 • Timur'a esir düşen Mustafa Çelebi , Timur'un ölümüyle serbest bırakılmıştır .Bizans'ın desteğiyle abisine karşı isyan eden Mustafa çelebi başarısız olmuş ve Bizans'a sığınmıştır .