İddianame nedir?

İddianame nedir?

Iddianameyi konu alan hukuk sistemi nedir?

Cumhuriyet baş savcısının hazırladığı bir belgedir. Bu belge ise soruşturmada elde edilen delillerin suçun işlendiğini gösteren bir belgedir.