Ihlamurdan odun olmaz beslemeden kadın olmaz atasözü ne anlama gelmektedir?

Ihlamurdan odun olmaz beslemeden kadın olmaz atasözü ne anlama gelmektedir?

Her şeyin bir dengi olduğunu bazı şeylerinin olurunun olmayacağını anlatıyor sanırım :grinning:

Hayatın içinde bir düzen ve denklik vardır. Düzen ve denkliğe uyuduğu sürece başarı elde edilir anlamında kullanılmaktadır.

Ihlamurdan odun olmaz beslemeden kadın olmaz atasözünde anlatılmak istenen şey, bir kişinin hayatında ve yaşamı boyunca yaşadığı her konu yada olay birbirine uygun olursa eğer başarılı olur ve bu durum böyle devam eder gider anlamında kullanılan bir atasözüdür.

Yaşam içinde herşey uyumlu olursa başarılı ve azamli olur bu yüzünden her bireyin başarılı olamsının en büyük etmeni ise azimli ve istekli olmasıdır ve bu yüzünden imkan dahilinde olursa herşeyi başaracak kabiliyette olur

Atasözünun ihtiva ettiği anlamı yazmadan önce besleme kızcağızlardan kadın olmaz sözüne değinmek isterim. Ihlamur ağacı odun olarak kullanılmak için elverişli değildir. Çabuk yanar söner.Bu ıhlamur odununun değersiz olduğu anlamına gelmez. Kereste, kaplama, oymacılık gibi sanatsal faaliyetlerde, kibrit yapımında kullanmak için daha elverişlidir.
Besleme kızcağızlarda kendisini bakıp büyüten kişi için kadın olmaz.Onu baba bilir. Beslemeden kendisi için kadın olmaz .Münasip olan dengine vermek gerekir.
Atasözünde de herşeyın bir uygunluğu olduğu ona göre davranılması gerektiği aksi takdirde olumlu sonuçlar alınmayacağı vurgulanmıştır.

Hayatta her şey birbiri ile uyumlu olmalıdır. Uyumsuz şeyleri hayatımıza dahil etmeye çalıştığıımızda başarısız oluruz anlamında bir atasözüdür.