II. Abdülhamid Han neden ve nasıl tahttan indirilmiştir?

II. Abdülhamid Han neden tahttan indirilmiştir?
Hangi olaylar gerekçe olarak gösterilmiştir?
Tahttan indirilmesi fetvasını kim vermiştir?

ittihat ve terakki cemiyetinin kurduğu hareket ordusuyla istanbul basılmıştır ve bir müddet sonra tahttan indirilmiştir.

Abdülhamid dönemine baskıcı yönetim anlamına gelen istibdat dönemi de deniyor. Abdülhamid özellikle basın yayına yasaklar getirmiştir bu da jön Türklerin tepkisini almıştır ve Abdülhamid’e ciddi muhalefet etmişlerdir.

İstanbul’da çıkan 31 Mart vakası olarak da bilinen isyanı bastırmak için Selanik’ten gelen ve başında İttihatçı Mahmut Şevket Paşa komutasındaki hareket ordusu isyanı bastırıp İstanbul’da sıkı yönetim ilan etmiştir. Hareket ordusunda Mustafa Kemal de görev almaktadır.
İsyan sonrası çoğunluğu ittihatçı olan meclis kararıyla da Abdülhamid tahttan indirilerek yerine 5. Mehmet padişah yapıldı.

Abdülhamid’in hal edilmesi yani tahttan indirilmesine dair fetvayı ise Elmalılı Hamdi Yazır vermiştir. Fakat daha sonra " Abdülhamid’in hal edilişine hiç karışmamalıydım" gibisinden bir söz söyledi rivayet edilir.

Abdulhamit hanı Baskıcı olması iddiası ile jön Türkler tarafından yapılmış kumpaslar neticesinde indirilmiş Türk devletleri arasındaki en zeki hükümdardır.

  • 1908 yılında yapılan Reval Görüşmeleri (Rusya ve İngiltere) ile Osmalı Devleti kağıt üzerinde parçalanmış oldu.
  • Bunun üzerine Selânik ve Makedonya' da 2. Abdülhamid' e karşı olarak kurulan İttihak ve Terakki parçalanmanın önüne geçmek için ikinci kez Meşrutiyet' in ilan edilmesi amacıyla Selânik ve Makedonyada isyan başlattı.
  • İsyanı engelleyemeyen 2. Abdülhamid ikinci kez meşritiyet' i ilan etti 1908 senesinde.
  • Tekrar ayan ve mebusan meclisleri açıldı.
  • 1876' da ilan edilen Kanuniesasi bir kere daha yürürlüğe girdi.
  • Ancak bu seferde ülke içinde bulunan 2. Abdülhamid taraftarı Meşrutiyeti kaldırıp tekrar minarşiyi geri getirebilmek amacıyla 13 nisan 1909 yılında isyan etti.
  • Bu olaylar sonucu Osmanlı Devleti iflas ve dağılması hemen hemen tamalanmış oldu ve 2. Abdülhamid tahttan indirilmiştir.