İkili ilişkilerde duygusal manipülasyon nedir?

İkili ilişkilerde duygusal manipülasyon nedir?
">

İlişikde kadın ya da erkeğin öbürünü duygusal baskı altına alması,onun hareket alanını kısıtlaması. İnsanların hayatını ilişkiler de kötü etkiler.

Şöyle açıklayabilirim durumu .Diyelim ki bir ilişki içindesiniz ve ilişkinizde rahatsınız . Karşınızdaki kişi bu ilişkide sizden onu dinlemenizi istiyor yani istediklerini yapmanızı , sizin de duygularınızı kullanarak sizi kendi fikirlerine çekmek istiyor gibi .

İlişkilerdeki duygusal manipülasyonda anlatılmak istenilen iki kişiden birinin diğerini duygularına dahil edip onu baskı altına alarak hedefine ulaşması demektir.

Duygusal manipülasyon, kişinin kendi isteklerini gerçekleştirmek ve diğeri üzerinden avantaj elde etmek için direkt ya da dolaylı olarak sergilediği tutumlar şeklinde tanımlanabilir. Manipülasyonu yapan kişinin yani manipülatörün amacı ayrıcalık ve güç sağlamak, kontrolü ele geçirmek olabilir.
Kişilerarası ilişkilerde yaşanan en zorlayıcı sorunlardan biri olarak zaman zaman maruz kalınan duygusal manipülasyon bazen açık ve direkt, bazense örtük ve dolaylı olarak gerçekleştirilebilir. İş yaşamında, romantik ilişkilerde, arkadaş grubunda veya diğer ilişki türlerinde olsun, ilişkinin dengesi ve ilişkiden alınan doyum duygusal manipülasyondan olumsuz şekilde etkilenir. Bu aleyhte durum manipülatörden ziyade manipülasyona maruz kalan kişi için geçerlidir. Her zaman kolay olmasa da maruz kaldığımız manipülasyonu ve bu sürecin olumsuz etkilerini erken evrede fark etmek, olumsuz etkilere maruz kalmamak ve kendimizi korumak adına oldukça önemlidir. Her ilişkinin dinamiği birbirinden farklı olmakla birlikte duygusal manipülasyon hakkında bize fikir verebilecek bazı ortak tutumlardan söz etmek mümkündür.

Anlamak için şu soruyu sormak yeterlidir 'bu kişi bana kendimi değersiz beceriksiz vs hissettiriyor mu' cevap evetse o kişiden kurtulmaya bakın