İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay nedir?

">

Polonya’yı işgal eden Almanya’ya İngiltere ve Fransa’nın savaş açmasıyla başlamıştır.

Birçok sebebi vardır. Almanya’nın yayılmacı politikası ve diğer devletlerin sömürgecilik yarışı savaşın ana sebepleridir.

1 Eylül 1939 günü Almanya Polonya’ya saldırı suretiyle savaşı başlatır. Polonya’nın bir kısmını Alman toprağı olarak gören Adolf Hitler Sovyet desteği ile Polonya’yı işgal eder. Polonya’nın arkasında olan güçler İngiltere ve Fransa da savaşa katılırlar. Başta Almanya Fransa’da Paris’e kadar girerek avantajlı durumda olsa da ABD katılarak savaşın seyrini tamamen değiştirir.

İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında çıkmasında Japonya’nın Mançurya’ya saldırması ve Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi etkili olmuştur. Bunun yanı sıra savaşı etkileyen faktörler arasında, çok ağır şartlar içeren Versay Antlaşması’nın Almanya ile imzalanması ve Birinci Dünya Savaşı sonrası galip gelen devletlerin kendi çıkarlarını düşünmesi de vardır. Savaşın başlamasındaki en temel olayın Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi olduğunu söyleyebiliriz tabii.