İkinci Yenicilerin özellikleri nelerdir?

İkinci Yenicilerin özellikleri nelerdir?İkinci Yeniciler hakkında bilgi veriniz?

Mantığa sırt çevirdiler, gerçekliğe doğru ilerlediler. Anlama değil imgeye önem verdiler. Konuşma dilinden uzak kalıp edebi sanata doğru yönlendiler. I.Yeni’nin tam tersi halk kültüründen uzaklaştılar. Siyaset dışında kalmaya çalıştılar, İlhan Berk, Cemal Süreya,Turgut Uyar,Edip Cansever öncüleridir, Ece Ayhan’da kadınlara örnek olmuştur.

ikinci yeniciler sade bir dil kullanmaktan ziyade daha çok imgeli bir anlatım yapmışlardır. Günlük konuşma dili kullanmazlar. Bu şiiri anlamak için kültürlü ve donanımlı olmak gerekir. Bu şiirin temsilcileri; İlhan Berk, Edip Cansever, Ülkü Tamer ,Turgut Uyar ,Sezai Karakoç ve Ece Ayhan’dır.