İkiz Ruh( İkiz Alev )Nedir?

İkiz Ruh ( İkiz Alev ) Nedir? Nasıl anlaşılır? Sahtesini ve gerçeğini nasıl ayırt edebiliriz?


İkiz ruhlar aynı özden gelen, fiziksel bedenlerini alabilmek için iki ayrı enerjiye ayrılmak zorunda kalan ruhlardır. Kendine ait özün bir parçası oldukları için aralarındaki çok güçlü çekim, eninde sonunda onları karşılaştırır

İkizalev bağı evrenin ulu mimarının mucizelerinden sadece biri olarak, diğer ruh bağlarına kıyasla daha ender bulunur. Bu ender bulunma özelliğinden ötürü kişilere daha cazip veya ulaşılmaz gelebilir. Kanımca her ruh bağı ayrı bir amaca hizmet eden bir bütünün parçaları gibidir. Bazı ruh bağlarını yaşamadıysak, ikiz alev ruh bağına ulaşmak daha da zor olacaktır.

İkizalev ruh bağı, her iki tarafın da ikizalev olması koşuluna doğrudan bağlıdır fakat her iki tarafın da fiziksel olarak bedenlenmiş olma koşuluna doğrudan bağlı değildir. Yani bazı twinflameler dünyevi görevlerini tek başına diğerinden fiziksel olarak değil manevi olarak destek alarak sürdürür. Her iki ikizruhun da dünya düzleminde fiziksel olarak bulunması ender diye bilinen fakat günümüzde gittikçe sıkça rastlanagelen bir durum olmuştur.

İA’lerden her ikisi dünyada olsun veya olmasın, birbirlerini tamamlarlar. Bu tamamlanış ve bütün olma hali ruhani dünyada devam ederken bu dünya düzleminde ayrılıklar, kavuşmalar, gelişler, gidişler, yükselişler, kopmalar ve birleşmeler yaşanabilir. Bunlar ruh aleminde olanların bir yansıması fakat bizim anlayacağımız anlamda bir çıkarımı değildir. Bu tamamlanma halinin gelişme süreci bitince, zaten zamanın başından beri bütün olan bu varlıklar tekrar bütünlüklerini birey olarak kazandıklarında, yani bu tamamlanma hali nihayetine erdiğinde, bu bağ dünya alemine çeşitli şekillerde yansıyabilir. Örneğin beraber beden, ruh veya sevgi ile ilgili bir misyon edinmek, beraber bir hayır işinde bulunmak veya herdaim çabasız olarak yaptıkları gibi ışıklarını dünyaya saçmak gibi.

İkiz ruh, yaşadığım ve muhtemel yaşıyor olacağım bir biçimsellik. İlk başlarda tehlikelerle dolu bir cennet.
Her şey onu ilk gördüğümde başladı. Gözlerime inanamamıştım. Çocukluğumdan beri sürekli zihnimi meşgul eden resim tam da karşımdaydı. Sanki kırk yıldır tanıdığım, hatta bin asırdır. Öylesine bir çekim enerjisi oluştu ki o an hemen elini tutasım geldi. Aradan iki buçuk yıl geçti, hatta daha da fazla. Bu süreçte belki elli kez ayrılıp birleştik. İnsanlar bizim ayrılıp birleşme fantezilerimizden bıktı.
Peki nedir ikiz ruh? Şöyle anlatmak isterim. Eğer ilk gördüğünde inanılmaz bir çekim hissediyorsan, kendini bildin bileli hep o aklındaki resim ise, onunlayken birbirinizin sınavı olduğunuzu düşünüyorsan, onunlayken dünya duruyorsa ve tüm kainat, ayrıldığında tüm bedeninin bir mıknatısa dönüşüp arada ne kadar mesafe olursa olsun ona çekildiğini düşünüyorsan, var mıdır bilemem ama geçmiş yaşamdam resimler zihnine arada gelip gelip duruyorsa, ayrılık durumunda her türlü psikolojik rahatsızlık sendromları yaşıyorsan ve ona nefretle bakıyorsan, sürekli bir kısır döngünün içerisindeysen ve en önemlisi de ikinizde mütemadiyyen “Elim sende” oyunu oynuyorsanız bu ilişki bir ikiz tuh ilişkisidir. Fihi ma fih yani birbirinize ayna olduğunuz ilişki. Yaşamak lazım :slight_smile: