İklim değişikliği nedir? Nedenleri nelerdir? Nasıl oluşur?

İklim değişikliği ne demektir, iklim değişikliği nasıl oluşur?

iklim değişikliginin bircok nedenleri vardır bunlardan birisi buzulların ermesidir. Buzullar eridicikce deniz seviyesi yükselir.

İklim değişikliği doğada yıllarca var olan sıcaklık dengesinin çeşitli faktörler altında değişmesidir. İnsanların çevreye bıraktığı kimyasal atıklar , ozon tabakasının incelmesi, deodorant gibi doğaya farklı şekilde zarar veren gazların atmosfere bırakılması bunlardan bazılarıdır. Dünyada belirli bir ekosistem düzeni vardır. Fakat bu düzen insan eliyle tahrip edilmektedir. Orman yangınları da bunlardan biridir. Elimizle bozduğumuz her ekosistem iklim değişikliğine neden olmaktadır. Şehirleşmenin artması buna bağlı olarak sanayileşmenin artması da çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Bazı fabrikalardan çıkan atıklar doğaya atılabilmektedir. Kısacası insanoğlunun kendi menfaatini gözetmesi sonucunda doğaya, bunun etkisiyle de iklim değişikliğine olumsuz etki edilmiştir.

Bilimsel olarak klimatoloji dalına göre incelenen bir tür atmosferik değişikler arasında yer almaktadır.İklim sistemi ve sera gazları etkilenmektedir.

İklim değişikliği;havanın ısısının değişmesidir.Hem beşeri,hem de doğal olarak gerçekleşebilmektedir.


iklim değişikli belirli aylarda yaşanan mevsimlerin yer değiştirmesi yada etkisini çok veya daha az göstermesidir. Dış etkiler bu durumu en çok etkileyen faktörlerdir. hava kirliliği, kimyasal atıklar iklim değişikliğini en çok etkileyen unsurlardır.

Gezegenimizin atmosferi tıpkı bir sera gibi çalışır. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının neredeyse yarıya yakını yeryüzünden yansır. Atmosferimiz, sera gazı olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot oksit vb. gazlar sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderir… Bu döngü böylece devaaaaaam edip durur. Fakat insanoğlu bu döngüyü kendi haline bırakmazsa tabiki normal düzey dışında ısınma veya soğuma olacak. Ama soğuma olduğu pek yok… Yıllardır herkesin diline dolanan ve gittikçe artarak bir sorun halinen gelen küresel ısınma git gide içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Atmosferin ısınmasıyla buzulların erimesi ve su seviyelerrinin değişmesi ve ulaşılabilir sağlı su seviyesinin gittikçe azalması hep Küresel ısınma denen durumun bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bence iklim değişikliği zor çözülür diye düşünüyorum. En azından sabitlenmeye çalışılmalı yoksa bu durum çok kötü bir hal almaya devam edecektir diye düşünüyorum.

Dünya’nın Güneş’e yakınlaşıp uzaklaşmasıyla ve gündüz, gecelerin oluşmasından dolayı olan olaylara iklim denir. Biz kış mevsimini yaşarken Güneş’e aslında uzak bölgedeyizdir.Güneş’e yakın olan yerler ise yaz mevsimini yaşar. Lakin dünyanın kutupdan basık ekvatordan şişik olmasından dolayı güneş ışınları ekvatora verdiğini sıcaklıkla kutuba verdiği sıcaklık aynı değildir.

İklim değişiklikleri, bilimsel olarak klimatoloji dalına göre incelenen bir tür atmosferik ya da astronomik değişikliklerdir. İklim sistemi, içsel ve insani etkiler, Güneş’in periyodik aktiviteleri ve sera gazları, vb. nedenlerden etkilenmektedir.

İklimdeki etkiler Düzenle

Küresel ısınma ve küresel soğuma iklim değişiklikleri için iki büyük nedendir.

Küresel ısınma Düzenle
Ana madde: Küresel ısınma
Atmosferdeki CO2 (Karbon dioksit), CH4 (Metan), C4H10 (Bütan) gibi sera gazları ile atmosferdeki ısının çıkamamasıdır. Bu yüzden ısı enerjisi, madde partiküllerinden ya çok fazla kalıp ısının artışına neden olur; ya maddeden çabuk ayrılıp ısı kaybına neden olur; ya da periyotlu olarak değişir. Bu da Dünya, Mars, Venüs ya da söz konusu herhangi bir gezegenin iklimindeki sürekli değişimlere yol açar. Günümüzde örnek olarak, kışın havaların fazla sıcak ve nemli olması ya da yazın yüksek sıcakların geç gelmesi olabilir.

Küresel ısınma kimyasal etkilidir. Canlıların solunum ve boşaltım yaptıktan ve çeşitli aktivitelerinden sonra çıkan sera gazları ile gerçekleşir. İnsanların yaptığı fabrika gibi çeşitli etkenler de kirlenmeye neden olur.

Etkileri Düzenle
Küresel Isınma, atmosferdeki ısının orada kalmasını sağlayarak iklimlerin normalin üzerinde sıcak olmasını sağlar. Bu sayede örneğin kış mevsimi her zamankinden sıcak olabilir ya da yaz mevsimi çok sıcak olabilir.

Küresel soğuma Düzenle
Dünya bir gezegen ve sönmüş bir yıldızdır. Milyarlarca yıl önce üç adet jeolojik zamandan geçerek soğudu. Bunun sonucunda buz devirleri oluştu. 2008’de yayınlanan yazarları John Lloyd ve John Mitchinson olan Cahillikler Kitabı adlı kitapta şu an son buzul çağında olduğumuzu belirtmiştir. Bu da hâlen 3.Jeolojik Zaman’ın etkisinde olduğumuzu gösterir.

Aslında iklim değişikliklerinin sonuçları arasında küresel ısınma da vardır. İnsanların beşeri faaliyetleri sonucunda da iklim değişikliği yaşanmaktadır. Klimatoloji ‘ nin incelediği bir konudur. Sera gazlarından özellikle çok daha etkilenmektedir.