İklimlendirme nedir?

İklimlendirme hakkında bilgi verir misiniz?

İklimlendirme bulunan ortamın havasını insan veya diğer canlılar için en uygun hâlâ getirilmesidir. Yazın sıcak ve nemli bir ortamın soğutulması buna örnek verilebilir. Veya kışın arabanızın içini ısıtmanız da iklimlendirmeye örnek verilebilir.

İklim bildiğimiz üzere, bir bölgenin her mevsimki özellikleridir. Örneğin x yer, yazları kuraktır ve yağışsızdır. Veya z yer, kışın çok soğuk ve yağışlıdır. İşte bu tür yerlere örneğin z yeri çok soğuk olduğu için havanın sistemler tarafından ısıtılmasına iklimlendirme denir.

İklimlendirme olayı, yapay yoldan havadaki iklimi istenilen seviyeye getirme olayıdır.

Doğal olmayan yollardan bir mekanın ki daha çok kapalı bir mekanın iklimini değiştirmektir. Daha çok soğutma amacıyla kullanılır. Orta çağlarda kadar dayansa da modern anlamda 1850’li yıllara dayanır.