İlk Anadolu Selçuklu parası hangi padişah döneminde bastırılmıştır?

İlk Anadolu Selçuklu parası hangi padişah döneminde bastırılmıştır? Bu padişahın dönemi nasıl bir dönem olmuştur? Açıklayınız.

Anadolu Selçuklularından günümüze kalan en eski para 1. Mesud (1116-1155) döneminden kalmadır.

İlk Anadolu Selçuklu parası 1. Mesut zamanında 1115-1156 yılları arasında bastırılmıştır.

 • 1. Mesut zamaninda 1115 1156 tarinde basılmıştır.
 • Selçuklu Devleti Tarihi Sultan I. Mesud Dönemi (1116-1155) döneminde basılmıştır. O dönemde ( tahrip edilen tedavülden kalkan hariç) bazı basılan sikkeler günümüze ulaşmıştır.

  Hükümdarlık alametlerinden olan para bastırma birinci mesut a aitken anadolu selçuklarında ise ikinci Kılıçarslan zamanında ilk Selçuklu parası basılmıştır.

  İlk Anadolu Selçuklu parası, I. Mesut döneminde ilk Selçuklu parası Sikke bastırıldı.

  İlk Anadolu Selçuklu parası, I. Mesut döneminde bastırılmıştır. I. Mesut Anadolu Selçuklu Devleti‘nde en uzun süre hüküm sürmüş Sultan olma özelliğine sahiptir. 40 yıla yakın hükümdarlık yapmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’ni yıkılmaktan kurtarmış ve güçlü bir devlet olmasına büyük bir katkısı olmuştur. İlk imar ve şehirleşme ilk kez I. Mesut döneminde başlamıştır.
  image">image

  İlk Anadolu Selçuklu parası en uzun dönem hükümdarlık yapan 1. mesud tarafından bastırılmıştır.

  Anadolu Selçuklu Devleti tarafından bastıran ilk para 1.Mesut zamanindadir.