İlk defa türkleri tek çatı altında toplayan Türk devleti hangi devlettir?

İlk defa türkleri tek çatı altında toplayan Türk devleti hangi devlettir ?

Asya hun devletiyle Türkler tek çatı altında toplanmıştır.Asya hun devleti hükümdarı ve kurucusu Mete Handır.

Kurucusu Mete Han olan Asya Hun Devleti Türkleri tek çatı altında toplamıştır. Çinin çıkardığı iç karışıklıklar yüzünden Türk boyları kavga etmiş ve ve Asya Hun Devleti bölünerek yıkılmıştır.