İlk kalemi alan Peygamber kimdir?

İlk kalemi alan Peygamber’in hayatı nasıldır?

Kaç yılında kalemi almıştır?

İlk defa kalemi yapan Peygamber Hazreti İdris’dir.

İlk defa kalemi alan peygamber Hz. İdris’tir. Bu olay milattan önce 14.000 yılında yaşanmıştır.

Kalemle ilk kez yazı yazan peygamber Hz. İdris’tir ve İsa peygamber gibi göğe yükseltildiği ve hayatta olduğu rivayet edilir.

Kalemi ilk kullanan peygamber Hz.Idristir.Ilk terzilik yapan peygamberdir.

İlk defa kalemi alan peygamber Hz.İdris