İlk Osmanlı Veziri kimdir?

Arkadaşlar ilk osmanlı veziri kimdir biligi verir misiniz ?

İlk Osmanlı Devleti veziri Alâeddin Paşa, Ali Paşa olarakta bilinen devlet adamıdır.

İlk vezirimiz Ali Paşadır. Orhan Bey’in kardeşi olduğu söylenmektedir.

ilk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa 'dir.

İlk osmanlı vezidiri Ali paşada olarak hitap edilen Alaaddin paşamızdır.

Osmanlı’nın ilk Veziri Ali Paşadır ama günümüzde pek bilinmez

İlk Osmanlı veziri ikinci Osmanlı padişahı olan Orhan Bey döneminde vezirlik yapmış olan Alaeddin Paşa’dır. Ali Paşa olarak da bilinmekle beraber Orhan Bey’in kardeşlerindendir. Orhan Bey’in kardeşi olması hususu ihtilaflıdır. Bazıları Hacı Kemaleddin isimli bir zatın oğlu olduğunu söylemektedirler. Vezir olarak ilk yaptığı için Orhan Bey adına para bastırmak olmuştur.

İlk Osmanlı veziri Orhan bey in de ilk veziri olan Alaeddin Paşa’nın ta kendisidir.

Osmanlı devletinin ilk veziri Alaeddin paşa’dır. 1320-1331 yılları arasında görevini sürdürmüştür. Söğütte doğmuştur. 1331’de Bursada vefat etmiştir. Osmanlı devletinin 2. hükümdarı olan orhan bey’in kardeşidir.

Alaeddin Paşa ilk Osmanlı veziridir. Osmanlı’da 1320-1331 yılları arasında vezirlik görevi yapmıştır. 1331 yılında Bursa’da ölmüştür. Orhan’ın kardeşidir.

İlk Osmanlı veziri Orhan Bey zamanında göreve getirilen Alaaddin Paşadır.

Tarihi kaynaklarda ilk Osmanlı Veziri olarak Alaeddin Paşa olarak bilinmektedir.
Alaeddin Paşa, 1290 yılında Söğüt‘te dünyaya gelmiştir. Alaeddin Paşa ikinci Osmanlı padişahı olan Orhan Gazi döneminde vezirlik yaptığı bilinmektedir. Osmanlı Devleti’ne 11 yıl hizmet vermiş ve vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamı olarak tanınmaktadır. Alaeddin Paşa, 1331 yılında Bursa'da vefat etmiştir.

Not: Günümüze bıraktığı eserler arasında, Bursa‘da Kale İçi ve Kaplıca semtinde iki camisi vardır. Bunun dışında da Kükürtlü’de zaviyesi ve imareti bulunmaktadır.

">

Tarih kitaplarındaki bilgiye göre ilk Osmanlı hanedanının ilk veziri Alaeddin Paşa’dır.