İlk resmi gazete hangi dönemde çıkmıştır?

İlk resmi gazete hangi dönemde, hangi Padişah zamanında çıkmıştır?

Osmanlı Devleti döneminde çıkarılan ilk resmi gazete Takvim-i Vakayi’dir. 1831 yılında ikinci Mahmut döneminde yayınlanmaya başlanmıştır.

1831de Osmanlı’da Takvimi Vekayi adı altında yayınlandı. Haftalık ve aylık olarak yayınlanan gazetede Resmi ilanlarin yanısıra güncel haberlerede yer verilmiştir.İkinci Mahmut döneminde yayınlanmıştır.

İlk resmi gazete Osmanlı Dönemi’nde II. Mahmud’un emri ile 1831 yılında yayımlanmaya başlamış olan Takvim-i Vekayi’dir. Haftalık olarak yayımlanan Takvim-i Vekayi, sadece Osmanlı Türkçesi olarak değil, Rumca, Fransızca, Arapça, Farsça ve Ermenice baskıları da yayımlanıyordu.

İlk resmi gazete 1831 yılında osmanlı devleti vesilesiyle çıkmıştır. Emri ise ikinci mahmut tarafından verilmiştir.