İlk Uygarlıklar Nelerdir?

İlk Uygarlıklar Nelerdir?

Çin Uygarlığı, Hint Uygarlığı, Mısır Uygarlığı, Mezapotamya Uygarlıkları (Sümerler, Akadlar, Babilliler, Asurlular, Elamlar), İran Uygarlıkları (Medler, Persler), Doğu Akdenizde Kurulan Diğer Uygarlıklar (İbraniler, Fenikeliler), Anadolu Uygarlıkları (Hititler, Urartular, Lidyalılar, Frigyalılar, İyonlar)

">

_İlk Uygarlıklar Nelerdir?_

Medeniyet, insanların kentsel yerleşim ağları geliştirmeye başlamasıyla ortaya çıkan karmaşık bir yaşam tarzını tanımlar. En eski uygarlıklar, tarım ve ticaretin yükselişinin insanların fazla gıda ve ekonomik istikrara sahip olmasına izin verdiği M. Ö.4000 ve 3000 arasında gelişti. Birçok insan artık çiftçilik yapmak zorunda kalmadı, bu da çeşitli mesleklerin ve ilgi alanlarının nispeten sınırlı bir alanda gelişmesine izin verdi. Medeniyetler ilk olarak Mezopotamya‘da (şimdi Irak olan) ve daha sonra Mısır’da ortaya çıktı. Mezopotamyalılar genellikle dünyanın ilk kentsel uygarlığı olarak kabul edilse de, daha önceki bazı halklar medeniyetler olarak da sınıflandırılabilecek karmaşık toplumlar ve kültürler geliştirdiler. Medeniyetler İndus Vadisi‘nde M. Ö. 2500, Çin’de M. Ö. 1500 ve Orta Amerika'da (şimdi Meksika olan) M. Ö. 1200 civarında gelişti. Medeniyetler nihayetinde Antarktika hariç her kıtada gelişti.

İlk uygarlıklar Fırat ve Dicle arasında bulunan bölgede ve Anadolu da başlamıştır. Bu uygarlıklar Sümerler,Babiller, Asurlar,Akadlar. Asya tarafında ; Hint ve Çin uygarlıkları, Güney Akdeniz de ise Mısır uygarlığı bulunmaktadır.