İmmunohistokimya Yöntemi nedir?

İmmunohistokimya Yöntemi nedir? Bu yöntem kaç aşamada içermektedir? Uygulanışı nasıldır?

İmmunohistokimya yöntemi mesela bir dokuda yada bir hücredeki bir antijeni veya bir hücreyi aramadır. Yöntem iki farklı şekilde olur. Bir örneğin hazırlanması ve incelenmesi iki o hücrenin gösterdiği reaksiyonları aşama aşama kaydetme ve yorumlama analiz etme.