İncil'in farklı dillere çevrilmesinin sonuçları nelerdir?

İncil’in ilk defa farklı dillere çevrilmesi ne gibi sonuçlar doğurmuştur?

İncil’in matbaanın bulunması ile ilk defa farklı dillere çevrilmesi insanların okuyup bilgilenmesine ve papaların söyledikleri ile İncil’de yazanların aynı olmadığını fark etmişleri ile Reform hareketlerini başlatmıştır.

İncil’in farklı dillere çevrilmesi sonucunda birbirinden çok farklı İncil türleri ortaya çıkmıştır. Diller arasındaki farklar nedeniyle, her dilde her kelimenin ya da deyimin tam karşılığının bulunmamış olması bu sonucu doğurmuştur.

Dillerin farklılığı ve çeviriye verilmeyen önemden dolayı.Papalık itibarını kaybetmiş halk farklı görüşlere kapılmıştır bunun sonucu Yeni reform ve ihtilaller meydana gelmiştir.