İnsanın atardamarının görevi nedir?

İnsanın atardamarının görevi nedir?

İnsanın atar damarına zarar gelirse insan ne gibi hastalıklara yakalanır?

Atardamar, kalbin pompaladığı kanı vücudun belli yerlerine taşımakla görevlidir. Vücuttaki temiz kanı taşırlar
Atardamarın zarar görmesi halinde ani kan kaybından dolayı hasta hayatını kaybedebilir.

Atardamarlar kalpten gelen kanı vücudumuzun farklı bölümlerine taşımakla görevlidirler.Akciger atardamarı dışındaki bütün atardamarlar oksijence zengin kan taşırlar.Yaratılış mucizelerinden bir tanesi de atar damarların genelde vücudumuzda iç taraflara gizlenmiş şekilde olmasıdır.Atardamarlarda basınç fazladır kesik ve yaralanmalarda çok fazla kan kaybına sebep olabilir.

Atardamarlar, kalpten çıkan temiz kanın vücudun tüm bölgelerine pompalayan ana damarlardır.

En önemli ve büyük atardamar, aort atardamarıdır

İnsan atardamarının özelliği oksijen bakımından temiz olarak tabir edilen kalpten çıkan kanı organ ve dokulara iletmektir. En büyük damar aort damarı olmakla birlikte. Atardamar yaralanmalarında derhal müdahale etmek gerekir.

Vücudumuzun atardamarlarını otobanlara benzetebiliriz. Geniştir ve sürekli akış halindedir. Kalbin pompaladığı kanı vucuda taşıyan damarlardır. Kılcal damarları ise sokak yollarına benzetebiliriz. Aort en büyük atardamarımızdır. Atardamarlar genellikle dışarıdan bir zarar gelmemesi için vücudun iç taraflarındadır. Eğer ki atardamara bir zarar gelirse anında müdahale etmek gereklidir. Kan akışının olduğu noktaya baskı yapmak yapılması gereken ilk müdahalelerdendir. Ya da tampon yoluyla kan akışını yavaşlatmak zorunda kalabiliriz.

İnsan atardamarı genellikle temiz kan taşır. Temiz kan dediğimiz ise oksijen oranı karbondioksit oranına göre yüksek olan kandır. Sadece bir atardamarınızda kirli kan bulunur istisnai bir durum söz konusudur . En büyük atardamarımız ise aort atardamarıdır. Direk kalp ile bağlantısı vardır. Atardamarlar kalpten pompalanan kanı tüm vücuda pompalamakla görevli olduğu için basınca karşı en dayanıklı damardır.

Atardamar kalbe kanı pompalamak görevindedir. Kalbin kana ihtiyaç vardır atardamarlar kalbe kanı pompalar.

atardamarın görevi kalbe temiz kanı pompalamaktır.