İnsanların doğal unsurlar üzerinde ne gibi etkileri vardır?

İnsanların doğal unsurlar üzerinde ne gibi etkileri vardır?

İnsanlar dağları ve ağaçları yıkmak gibi etkileri vardır.yada olumlu etkileride olabilir. Ama günümüzde tam tersidir.

Insanların doğal unsurları üzerinde olumlu olumsuz etkileri vardır olumlu etkileri insanların doğaya önem verip ağaç yetiştirmesi Fidan yetiştirilmesi fidanların dikilmesi bahçelerin ormanların korunmasında yardımcı olmak veya yapmak gibi unsurları var ama bazı insanların da ağaçları kesmek doğaya zarar vermek Ateş çıkartmak ya pikniğe gittiği zaman dikkatsizliğinden dolayı yangın çıkartmak gibi olumsuz unsurları vardır.

insanlar resmen dünyayı tahrip etmek için yaratılmıştır,dünya üzerinde çok az sayıda doğaya yararlı insan vardır doğaya yararlı olabilmek için ağaç dikmeli bitkilere zarar vermemeliyiz.

İnsanlar doğal unsurları tüketir. Belki üretim de yapar ama ürettikleri yapay şeylerdir. Doğayı, doğal olanı hep tüketir insanlar.

İnsanlar doğayı düzenli olarak tüketir. Düzenli olarak tüketirken üretimini de yapar. Fakat bazen hatta çoğu zaman doğal unsurları düzensizce tüketmiştir. Öyle ki doğa kendini yenileyememiştir. İnsanın doğadaki rolü hep değiştirmek olmuştur. Bir bakıma düzenleyicilik.

Doğa üzerine inşa ettiğimiz binalar, nehirleri ve denizleri kirletmemiz, ağaçları keserek oksijen dengesini bozmamız. Hepsi doğayı etkilediğimiz durumlar.

En kötüsü fabrikalar. Atıkların verdiği zararlar zaten doğamızı kirletiyor. Bizi her gün biraz daha zehirliyor. Bunlar görünen kısmı. Görünmeyen kısmı ise kurulan her fabrikanın iklime +5 derece ısı demek. Artık havalar çok eskiye göre o kadar soğuk değil. İşte bu yüzden.

İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkileri şunlardır:
Olumlu etkiler:

  • 1. Nesli tükenmekte olan hayvanların korunması
  • 2. Nesli tükenmekte olan bitkilerin korunması
  • 3. Doğal dengeyi korumak amaçlı tüketim- üretim dengesi göz önüne alınarak ağaç dikimi çalışmalarının yürütülmesi. Olumsuz etkileri:
  • 1. Aşırı tüketim
  • 2. Aşırı atık
  • 3. Orman gibi alanların tahribi
  • 4. Doğal yaşam alanlarının tahribi sonucu göç etmek zorunda kalan hayvanların yedikleri genetiği ile oynanmış gıdalar sonucu mutasyona uğraması...
  • İnsanların doğal unsurlar üzerinde çok az bir şekilde olumlu etkisi çok yüksek şekilde de olumsuz etkisi vardır iyi etkilerinden bir tanesi ağaçları korumak kötü olanlar ise çevreyi kirletmek doğaya zarar vermek vb bir çok şey