İnsanlık hangi sebeplerden yerleşik hayata geçmiştir?

İnsanlık hangi sebeplerden yerleşik hayata geçmiştir?Yerleşik hayata niye geçilmiştir?

insanlar yeni buluşlar keşfettikçe bulundukları yerleri benimsemişlerdir. tarımcılık buna bir etkendir.

İnsanlık avcı ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçmesinin en büyük sebebi tarımdır.Meyvelerin çekirdeklerinden bitkiler çıktığını fark edince yerleşik hayata geçilmiştir.

Insanlari yerleşik hayata gecmeye zorlayan şey aslında su dur.Avcilik ve Toplayıcılık insan nüfusu arttıkça zor bir hal almış ve suya yakınlık ön plana çıkmıştır. Tarim ile Suyun uyumu ve bazi yabani hayvanlarin evcilleştirilmesi bu geçişe hız katmıştır

Tarımcılık çok büyük bir etkendir yerleşik hayata geçmede. Çünkü insanların topraktan bir şeyler üretmesi ve bunun sonucunda mahsül elde etmesi zaman alan bir şeydir. Ve mahsül üretilirken de beklemek ve sulama yapmak gerekir. O yüzden tarım yerleşmede büyük bir etkendir.

Tarımın farkına varmaları yerleşik hayata geçmelerinde büyük etken olmuştur. Örneğin meyve çekirdeklerinden yeni ağaçlar oluştuğunu fark edip, uzun yollar kat edip meyve toplamaktansa hemen yakın yerlere dikmek çok daha mantıklı gelmiştir.

İnsanlarda bir çok canlıdaki gibi kendi bölgeleri ve yerlerinin olmasından dolayı yerleşik hayata geçmiştir buna örnek olarak köpeklerin bulundukları yere kokusunu bırakma gibi göstere biliriz insanların okadar gelişmiş duyuları olmadığından gözle görülürecek ev-anıt-yontulmuş kaya ve tarımlı topraklarla yerleşik hayatı benimsemişlerdir

İnsanlar uzun süre göçebe yaşam sürdükten sonra tarımı keşfetmeleri ve çeşitli sebeplerden dolayı aynı yerde uzun kalmaları nedeniyle yerleşik hayat keşfedilmiştir.

İnsanların yerleşik hayata geçmesinin sebebi artık avcılıkla göçebe yaşamla hayatın geçmeyecek olmasından kaynaklanıyor. İnsanlar göçebe hayatta gerçekten çok zorlanıyorlardı. Yerleşik hayata geçmekle çok iyi oldu.

İnsanların tarımla geçinmeye başlasından sonra verimli topraklarda yerleşik hayata geçmeye başlamışlardır, Türklerde ilk yerleşik hayata uygurlar döneminde geçilmiş bir çok Türk şeyleri geliştirdir tarım, ekonomi, eğitim, mimarı vb şeylerde çok önemli temeler atılmıştır.

İnsanların bir zamandan sonra tarımdan elde edilen yiyeceğe ihtiyaç duymasından ve bulunduğu yere egemen olma hükmetme arzusundan kaynaklı olarak yerleşik hayata geçilmiştir