IQ düşük olmasıyla aldatma eğilimi arasında bağ var mıdır?

IQ düşük olmasıyla aldatma eğilimi arasında bağ var mıdır?

Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?

QI ile ilgili yaptığım araştırmada yarışma programı çıkmakta. Acaba IQ olarak sormak istemiş olabilir misiniz?

düzenler misin harf hatası yapmışım IQ olacak

bence aldatmanın iq ile alakası bile yok bu kişinin karakter bozukluğu olduğunu gösterir iq düşüklüğü sadece bir bahane olur

Aldatmanın iq ile bağlantısı yoktur diye düşünüyorum. En yüksek zekaya sahip insanlardan en alt seviyelerdekine kadar aldatan her türlü aldatıyor. Karakter meselesi diyelim.

İQ seviyesinin düşük olmasıyla aldatmanın herhangi bir ilgisi yoktur. Çok zeki insanlar veya zekası düşük olan insanlar da aldatma eğilimine girebilirler. Bu kişinin içinde olan bir istektir. İstek ne kadar ağır basarsa aldatma olayının gerçekleşmesi o kadar yüksek ihtimalde olur.

İnce bir bağlantı kurulabilir ama bence psikolojik bir tedavi süreci şarttır. Bu açıdan değerlendirilmesi uygun olacaktır bir tedavi sürecine girilmesi gerekir.

İQ seviyesinin düşük olmasıyla aldatmanın herhangi bir ilgisi yoktur. IQ seviyesi yüksek insanlar veya zekası düşük olan insanlar da aldatma eğilimine girebilirler insanın içerisinde bulunduğu durumdur insanın içindeki istektir ve karakter meselesi diyebiliriz. Karakterde varsa aldatma eğilimine girebilir ama yapılan araştırmalarda aldatan erkeklerın IQ seviyesi düşüyormuş.

Bir nebze alakası olabilir. Çünkü aldatma eğilimi olan insanların genelinin zeka konusunda geri olduklarını düşünüyorum. Fakat insanların IQ olarak adlandırılan bir test sonucunu zekiyim veya aptallık olarak belirlemek yanlış olduğundan sizin sorunuzdaki kanıya varmak da yanlış diye düşünüyorum. :slight_smile:))

Araştırmalara göre IQ düşüklüğü ve aldatma eğilimi arasında bir bağ olduğu saptanmış. Bu araştırmaya göre, zeki erkeklerin aldatma oranları daha az zeki olan ya da zeki olmayan erkeklere göre daha düşüktür. Erkeklerin IQ’su arttıkça tek eşliliğe daha çok değer verdikleri kanıtlanmış. Fakat aynı durumun kadınlar için geçerliliği henüz kanıtlanmamış.

Zannetmiyorum bunun IQ düşüklüğü ile alakası yoktur. Tamamen karakter kişilik ile alakalı olan bir durumdur.

Dr. Satoshi Kanazawa tarafından yapılan çok fazla sayıda ve farklı yaş gruplarından Amerika vatandaşlarının katıldığı büyük bir anket çalışmasında değerlendirilen sonuçlara göre erkeklerin IQ düzeyi cinsel seçicilik dereceleri ile ilintilidir. London School of Economics and Political Science öğretim üyesi olan Kanazawa’nın çalışmasına göre tek eşlilik (monogami) ve zeka arasında bulunan ilişki evrime bağlıdır. Bunu da ilk çağlarda yaşayan ilkel insan formlarında üreme amaçlı çok sayıda kadınla cinsel yaşam sürmeye programlı erkeklerin yaşam şartlarına bağlı olarak bu biçimde yaşamasını, kalın günümüz şartlarında çok eşlilikten yaşamsal anlamda erkeğin fayda görmediğini belirtmiştir. IQ’su artan erkeğin farkındalığının da artış göstermesi ile genlerinin psikolojik görev bazında algıladığı çok eşlilik dayatmasının erkek üzerinde etkisi azaltmaktadır. Mantıken günümüz şartlarında çok fazla birliktelik kişiye her açıdan zarar verir. Aynı araştırmalara göre kadınların bu konuda belirgin bir değişimi görülmemiştir.

Elbette vardır. İnsanın davranış, düşünce örüntüsüyle zeka düzeyi ve bunu kullanma becerisi arasında elbette bir ilişki vardır. İnsanın dişi cinsiyetinde (özel ilişkide belirleyici faktörler biraz daha farklı olduğundan), bağlılık gösterebilme eğilimi, erkek cinsiyete göre daha fazladır. Erkekte, ilişkiden beklenti, kendisinden beklenti, karşısındaki kişiden beklenti, kendi geleceğine ilişkin düşünceleri gibi bir çok etkene bağlıdır bağlılık davranışı gösterebilmek. İhanet kavramını nereye oturttuğuna da bağlıdır elbette. Duygu, düşünce ve davranışlar insanın bütününü oluşturduğundan ve bunların tümü de zeka ile ilişkili olduğundan aldatma davranışının da zekayla ilişkisi yadsınamaz. Genel olarak (kadın/erkek- zeka puanı yüksek/düşük fark etmeksizin) yeterince olgunlaşmamış, hayattan, ilişkiden beklentileri henüz netleşmemiş, sorumluluklardan kaçınan kişilerin aldatma eğilimi doğal olarak daha yüksektir.

Kesinlikle ıq ile alakası var. Zekası eksik olan aldatabilir ancak elini tuttuğu kişiyi. Yapmayın,zarar.

IQ’nun da etkili olması ile birlikte kişilerin büyürken maruz kaldıkları çevresel etkilerin de önemi büyüktür. Örneğin anne, anneanne, babaanne, hala gibi çok kadın tarafından büyütülen erkeklerin aldatmaya daha eğilimli oldukları tespit edilmiştir.

Akıllı insan elindekinin kıymetini bilir ve onu korumasını da o yüzden QI ne kadar düşükse seni o kadar aldatma eğliminde bulunur.

Bence bu konuyla bir alakası yok. yani aldatmak IQ’ su düşük birinin yapabileceği bir iş değil bence tam tersine diye düşünüyorum.