İslam'da meleklerin Özellikleri

İslam’da melekler nasıl yaratılmıştır ? Bu meleklerin özellikleri nelerdir?

Melekler, Allah’ın çeşitli görevler doğrultusunda yarattığı görülmeyen varlıklardır. Melekler gaybı bilemezler. Gözle görünmezler. Allah’ın emir ve izniyle çeşitli şekil ve kılıklara bürünebilirler. Son derece süratli, güçlü ve kuvvetli varlıklardır. Allah’a isyan etmezler ve nûrdan yaratılmışlardır.

İslam’da melekler çok önemlidir melekler hata yapmazlar sadece Allah’a ibadet ederler bütün kötülüklerden uzaktırlar …

İslamda melekler allahın elçileti olarak kabul edilir ve her insanda 2 tane meldk bulunur. Bir melek sağ tarafta insanın yaptığı iyilikleri yazar iken diğer melek sol tarafta günahları yazmaktadır.

Melekler gözle görülmezler. Melekler de cinsiyet özelliği yoktur. Meleklerin uyuma , yeme ve içme gibi iradeleri yoktur. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Melekler Allah’ın emirlerine sorgusuz sualsiz itaat etmektedirler. Meleklerin hepsinin vazifeleri farklıdır.
Melekler sürekli Allah’a ibadet etmektedirler. Meleklerin görevleri şunlardır:
Azrail , eceli gelen ruhları bedenden ayırmaktadır.
Cebrail’in görevi vahiy getirmektedir.
Mikail , doğa olaylarını oluşturur ve insanların rızkını dağıtmaktadır.
İsrafil 'in görevi suru üflemektir. Sürü üfleyince hayat son bulacaktır. Ahiret hayatı başlayacaktır.
Kiramen Katip meleği insanların iyi ve kötü amellerini yazmaktadır. Dört büyük melekler şunlardır:
-Cebrail

 • İsrafil
 • Mikail
 • Azrail
 • Melekler Allahın yarattığı çeşitli sekil durumlarda olan Allah’ın emir ve yasaklarına göre hareket eden görünmeyen varlıklar.

  AZRAİL: ÖLÜM MELEĞİ
  CEBRAİL: VAHİY MELEĞİ
  İSRAFİL: SURA ÜFLEYECEK OLAN MELEK
  MİKAİL: DOĞA OLAYLARINI İNCELEYEN MELEK
  MÜNKER VE NEKİR : SORGU MELEKLERİ
  KİRAMEN KATİBİN : YAZICI MELEKLER

  C A M I Cebrail vahiy melegi. Azrail olum melegi. Mikail doga olaylariyla ilgilenen. Israfil sura ufleyecek.

  İslamiyette meleklerin yeri Allah ile Kul arasında bir aracı olarak ilahi emirleri kula iletmektir.

  birsürü melek vardır ve bunların bir-çok görevleri vardır. Saymaya kalksak bitmez

  Melekler özel olarak görevlendirilmiş nurani varlıklardır. Bilinen dört büyük melek vardır. Bu melekler Azrail, Mikail, Cebrail ve İsrafil adlarıyla anılır. Her birinin görevi farklıdır.

  Azrail (a.s.)'ın görevi eceli gelen ruhları bedenden ayırmaktır.
  Cebrail (a.s.)’ın görevi vahiy getirmektir. Allah’ın peygamberlere gönderdiği vahiyleri Cebrail (a.s.) iletmektedir.
  Mikail (a.s.)'ın görevi doğa olaylarını yapmak ve insanların rızkını dağıtmaktır.
  İsrafil (a.s.)'ın görevi sura üflemektir. Dünya hayatının sona erdiğini, ahiret hayatının başladığını bildiren ve şekli belli olmayan sura İsrafil (a.s.) üfleyecektir.
  Dört büyük melek dışında da birçok melek vardır. Kiramen-Katibin meleği insanların iyi ve kötü amellerini yazmaktadır, koruyucu melek olarak görevlendirilen hafaza meleği de vardır. Ayrıca kabir hayatında sorgu yapacak olan münker-Nekir melekleri de sorgudan sorumludur.

  1.azrail görevi ölme vakti gelen kişilerin ruhlarını almak görevlidir.
  2.israfil görevi kıyamet günü sura üflemektir.
  3.cebrail görevi peygamberlere vahi getirmek.
  4.mikail görevi dogada olan olayları kontrol etmektir.

  israfil görevi sura üflemek mikail görevi doğayı kontrol eder azrail görevi insanların canını alır cebrail görevi Allahtan vahi getirmek.

  Azrail: Can alıcı melek.
  Cebrail: Peygamberlere vahiy getirmek ve Allah ile bağlantılarını sağlamak,elçi.
  Mikail: Doğa olaylarını yönetmek.
  İsrafil: Kıyamet günü sura üflemek.

  Allah’a ibadet eden yeme içme yatma gibi ihtiyaçları bulunmayan varlıklar