İslam'da reenkarnasyon var mıdır?

İslam’da reenkarnasyon var mıdır?

İslam’dan ziyade İslam alimlerinin reankarnasyonu reddeder. Çünkü ölümle beraber ruh cennet ya da cehenneme gider inancı vardır. Bu yüzden İslam açısından bir tür ikircikli durum söz konusu olur. İnsan sevaplarınınve günahını bedelini ya da mükafatını alır. .

İslam’da reankarnasyon kabul edilmez.Bu olay öldükten sonra tekrar dirilmek anlamına gelir.Ama bu bizim dinimizde böyle değildir.