İslamiyet öncesi Türk devletlerinden kutlukların özellikleri nelerdir?

İslamiyet öncesi Türk devletlerinden kutlukların özellikleri nelerdir?

Hükümdarı kimdir?

Önemi nedir?

Talas Savaşı’nda müslüman Arapların yanında yer aldılar, İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğular.

Kutluklar Talas savaşında Araplar ile savaşarak İslamiyeti kabul eden ilk Türk kabilesidirler. Böylece Türkler parça parça İslamiyet ile tanışmış oldular.

  • 2. Göktürk devletidir. Kutluk Kaan kurucusudur. Başkenti Ötükendir. Orhun Abideleri dikilmiştir.