İslamiyet öncesi Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasının nedenleri nedir?

Kurulan devletler hangileridir?

Neden kısa sürmüştür kısaca bilgi verir misiniz?

Göçebe halinde yaşamışlardı. O dönemlerde güçlü bir askeri sistemleri yoktu .Devletçikler halindeydiler ve sürekli savaş halindeydiler. Aralarında birlik yoktu. Bu nedenlerle uzun ömürlü olamamışlardır.