İslamiyetten önce çocukları neden öldürüyorlardı?

İslamiyetten önce erkek çocukların öldürülüp kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmelerinin sebepleri neydi?Bu nezaman yasaklandı?

Bu geçmiş dinlerden gelen bir adet olarak uygulanmaktaydı. Kız çocuklarını toprağa gömerek tanrılarına kurban ediyorlardı. Hz. Ömer’in bu konuda çok manidar ve üzücü bir söylemi vardır. Bir Hz. Ömer Müslüman olmadan önce iki yaptığım şey aklıma gelir birine gülerim birine ağlarım. Helvadan yaptığımız putlara önce tapar sonra yerdik bunu hatırlayınca gülerim. Bir kız çocuğumu gömmüştüm gömerken parmağımı tutmuştu o aklıma geldikçe ağlarım diye durumun vehametini anlatır.

Toplum ata erkil düzen üzerine kurulduğu için arzu edilen erkek çocuk sahibi olmaktı. Bunun sebebi kadınların çalışma hayatında kabul görmediği için boşa masraf edilen, işe yaramayan varlıklar olarak görülüp utanç kaynağı sayılmasıydı.

İslamiyetten önce kız çocukların uğursuzluk getirdiğine inanılırdı. Ondan dolayı kız çocuk doğuran anneleri çocuklarıyla birlikte canlı canlı gömerlerdi.

Kız çocuklarının hem uğursuzluk getirdiğini düşünüyorlardı hem de erkek çocuk sahibi olmak gurur verici bir olaydı .Şu anda bile erkek çocukları kızlardan daha üstün tutmanın izlerini görebiliyoruz.Kız çocuklarıın hala erkenden evlendirilip evden gönderilmeye çalışıldığı yerler var.

Cahiliye dönemi yaşanıyordu. Kızları alçak ve bir işe yaramayan olarak görüyorlardı. Erkekleri üstün görüyorlardı. Kız çocuklarını utanç sahibi olarak gördükleri için onları diri diri gömüyorlardı.

erkeklerin öldürüldüğünü bilmiyordum sadece kızlar diri diri toprağa gömülüyor diye biliyordum.

Bu olayların altında sosyolojik sebepler yatmaktadır. O dönemde fakir fukaranın kızlarını, zengin ve zalim mekkeliler, köle yapıp haremlerine atıyorlarmış. Bunu istemeyen babalar kızlarını gömüyorlarmış. O duruma düşeceklerine ölsünler mantığı varmış.