İstanbul'u bugüne kadar kaç devlet yönetti?

istanbul’u bugüne kadar kaç devlet yönetti? bu çerçeve içerisinde neler yaşandı?

İstanbul’u şuana kadar birkaç ülke yönetmiştir başlıca şunlardır;
1 Antik Yunan şehir devleti (Milattan Önce 667-Milattan Önce 196)
2 Roma İmparatorluğu (Milattan Önce 196-395)
3 Bizans İmparatorluğu (395-1204)
4 Latin İmparatorluğu (1204-1261)
5 Bizans İmparatorluğu (1261-1453)
6 Osmanlı İmparatorluğu (29 Mayıs 1453-13 Kasım 1918)
7 İtilaf devletleri (13 Kasım 1918-6 Ekim 1923)
8 Türkiye Cumhuriyeti (6 Ekim 1923-)

Bugüne kadar İstanbul Şehri’ni 8 ülke yönetti bunlar şöyledir; Türkiye,İtilaf Devletleri, Osmanlı,Bizans,Latin İmparatorluğu,Roma,Antik Yunan Devleti.

istabul çok büyük şehir olduğu için istanbullu 8 imparat yönetti bunlar türkiye, itilaf devletleri, osmanlı ,bizans, latin devleti roma, antik yunan devleti

bugüne kadar istanbul şehrini toplamda 8 ülke yönetmiştir.

BİZANS İMPARATORLUĞU OLABİLİR.AMA BİR SÜRÜ YANİ 8 ÜLKE YÖNETİLMİŞTİR.

Bugüne kadar İstanbul Şehri’ni 8 ülke yönetti bunlar şöyledir; Türkiye,İtilaf Devletleri, Osmanlı,Bizans,Latin İmparatorluğu,Roma,Antik Yunan Devleti.

İstanbulu yani kostantinapolisi bugüne kadar 8 tane devlet yönetmiiştir bunlardan sonuncusu devletimiz Türkiye cumhuriyetidir

bugüne kadar totalde yani toplamda 8 ülke yönetmiştir.

İstanbul û 8 tane devlet yönetmiştir. Roma yunan osmanlı gibi devletle istanbulu epeyce yonettiler