İstanbul'un fethedilme nedenleri nelerdir?

Arkadaşlar İstanbul şehrinin fethedilme nedenleri nedir?

İstanbul’un fethi ile Hz Peygamberin vasiyeti yerine getirilmiştir . İstanbul Asya’yı Avrupa’ya bağlan nadide bir şehirdir.

Bizans İmparatorluğuna karşı gücümüzü göstermek.Avrupa Asya arası önemli hem deniz hem kara ticareti açısından üstünlüğü ele geçirmek. Taa günümüzde İngiltere ile Hindistan arası uzanan ipek yolunu ele geçirmek .

istanbulun bence fethedilmesinin en önemli nedeni peygamber efendimizin hadisini gerceklestirmek ve istanbul’'un ekonomik ve siyasi açıdan öneminden dolayı fethedildi

Öncelikle Hz. Muhammed’in müjdesine nail olmaktır. Daha sonra Bizans’ı bitirerek Avrupa kapısını komple açmaktır. Daha sonra ilahi kelimetullahı sınırlar ötesine taşımaktır.

İstanbulun fethedilmesi Başlıca nedeni Peygamberimiz’in Duası ve Vasiyeti Fatih Sultan Mehmet’in İstanbula Hayranlığı bizansın elinde kalan son toprak parçası Olması sürekli Bizans devletinin Avrupa devletlerini Kışkırtması İstanbul’un Alınmasına zemin hazırlamıştır Ekonomik kültürel Stratejik Nedenleridir.

2 Kıtadaki devlet parçalarını bir araya getirip birleştirmek bir haçlı seferi sırasında içten vurulmamak için fetih edilmiştir

İstanbul’un tarihi binlerce yıl öncesine dayanır, ama bilinen ilk yerleşim MÖ 7. Yy’da gerçekleşmiştir. O dönemde Antik Yunan yarım adasındaki şehir devletleri arasında megara isminde bir şehir devleti vardır. Bu şehir devletleri ekonomik ve kültürel olarak o dönemin en ileri devletleridir. Ekonomik gelişimlerindeki en önemli nedenlerden biri kalonileşme çabalarıdır. Byzas bu ülkeyi bulmak için yola çıkar bu gün ki tarihi yarımadaya Sultan AHMET bölgesine geld, ğinde anadolu yakasına bu gün ki kadıköy’ün olduğu bölgede bir yerleşim olduğunu görür.

İstanbul’un fethi için yıllardır, asırlardır Türkler ve Müslümanlar çok çalıştı ve İstanbul’u fethetmeyi denedi, birçok kere İstanbul’u kuşattılar ama başarılı olamadılar. Bu işin dini tarafına bakacak olursak Peygamber Efendimiz “O şehri fetheden ordu ne güzel ordudur, o şehri fetheden komutan ne güzel komutandır” demiştir. Bunu bilen Müslüman alemi birçok kere İstanbul’u fethetmeye çalışmıştır. İStanbul’un fethinin tarihi sebeplerine bakacak olursak Osmanlı İmparatorluğu’nun isteği Anadolu’daki son sahip olamadığı şehir olan İstanbul’u ele geçirip Anadolu’nun tek hakimi olmak istemiştir. Buna ek olarak Bizans İmparatorluğu’nun son şehri olan İstanbul’u ele geçirip Bizans İmparatorluğu’nu tarih sahnesinden silmek istemiştir. Nihayet 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul fethedilmiştir ve Bizans İmparatorluğu tarihe Türkler tarafından gömülmüştür.

Stratejik konumu, yıllarca dünyanun yönetildiği merkezlerden biri oluşu fetih nedenlerinden bazılarıdır. Ancak Osmanlı Padişahlatının asıl motivasyonu Hz. Muhammet’in İstanbul’u ferhedecek komutan ve askerlerini övmüş olmasıdır. Hadisteki övgüye mazhar olabilmek için Selçuklular ve Osmanlılar döneminde bu hedefe kilitlenen hükümdar sayısı çok fazladır.

Avrupa ve asya’nın birleşim yeri ve kültür cenneti olması fetih için en önemli faktör bence

Osmanlı’da artan borçlar, Bizans’ın kışkırtmaları sonucu İstanbula bir fetih söz konusu olmuştur.

İstanbul’un fethedilme nedenleri arasında, İstanbul’un Ortodoks dünyasının merkezi konumunda olması ve İstanbul’a herkesin hakim olma istekleri neden olmuştur. Ticaret yolları ve boğazların denetimi İstanbul’dan kontroller daha kolaydı. Osmanlının toprak bütünlüğünün bozulmamasını sağlamak için. Rumeli’ye geçiş ve fetihlerin kolaylaştıran bir konumdaydı. Bizans’ın hükümdarları, Avrupalı devletlerin ve Anadolu beyliklerin kışkırtması çalışmaları İstanbul’un fethedilmesine sebep olmuştur.

İstanbul'un Fethedilme Nedenleri

İstanbul çağlar boyunca birçok kabile ve birçok Türk devleti tarafından fetih tarihine kadar 28 kez kuşatılmıştır. 29. kez kuşatıldığında 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatihine teslim olmuştur.

- İstanbul’un konum olarak Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli’de bulunan topraklarının ortasında olması ve toprak bütünlüğünü bozuyor olması.

">

- Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini koruması ve devlete karşı kışkırtması.

- Bizans’ın Anadolu’daki beylikleri Osmanlı’ya karşı kışkırtması ve Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmasını zorlaştırması.

- Bizans’ın Haçlı İttifaklarına sebep olması.

- Hz. Muhammed’in (s.a.s) “Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker.” hadis-i şerifi.

- İstanbul’un Ortodoks dünyasının merkezi konumunda olması.

- İpek Yolu ve Karadeniz ticaret yolu ile Boğazlara hakim olma isteği.

- Türk cihan hakimiyeti.

- Osmanlı’nın yönü daima Batı’ya olmuştur. Rumeli’yi fetihlerle Türkleştirirken İstanbul’un alınmasının Rumeli’ye geçişi daha da güçlendirecek olması.

Konumu çok büyük nedenlerden biridir

Herkes Hz. Muhammedin sözü olduğunu söylese de devletin büyüyüp genişlemesi için İstanbul’un fethi önemliydi. Yolumuzu tıkıyor ve doğal olarak tehdit olduğumuz için bizden kurtulmaya çalışıyorlardı. Tehdidin kaldırılması gerekti.

İstanbulun stratejik konumu da fethedilmesindeki büyük etkenlerden biridir .