İtalya 1. Dünya Savaşı'nda neden taraf değiştirdi?

Hepimiz az çok biliyoruz 1. Dünya savaşında İtalya Müttefiklerden niye taraf degiştirip İngitere tarafına geçmiştir ?

ingilizlerin toprak vadinde bulunda ve bu yüzden taraf değiştirdi

2005 yılından itibaren zorunlu askerliğin kaldırıldığı ülke ordusu.afganistan operasyonu sonrasında barış gücüne askerlerini trenle nakletmeyi önermiş olan kurumdur.(bkz: ömer muhtar).dünyanın en kofti insan topluluğudur.

çünkü italya ya vaat edilen toprakların diğer ittifak üyeleri arasında paylaşılmasıdır diyebiliriz.

Italyamin askeri gücü az olduğundan göze alamadı o yüzden alacağı zaayati toprakla percinlestirmek istedi

İtalya, İtilaf devletlerinin vaatleri üzerine ittifak grubundan ayrılmıştır. Bunda Avrupa devletlerinin güçlü olduğunu ve kazanan taraf olacağı düşüncesi de vardır.

İtilaf Devleti güçlü devletlerden oluşuyordu güçlünün yanına geçmek istedi. İtilaf Devletleri, italyayı yanlarına çekmek için toprak vaadinde bulundu. İtalya’ya teklif cazip geldi çünkü ittifak devletlerinin kazanamayağını düşünüp taraf değiştirdi.

çıkarları doğrultusunda sonuçta yavaş yavaş yenilgiye yaklaşan bir ittifak grubu vardı

I. Dünya Savaşı

Bir dünya savaşı, adından anlaşılacağı üzere dünyanın dâhil olduğu savaş olduğu için hem genel nedenleri hem de devletlerin kendi çıkarlarını koruyan politikaları yani özel nedenleri vardır.

I. Dünya Savaşının Nedenleri

 • Almanya ve İtalya’nın siyasi birliklerini İngiltere ve Fransa’ya karşı geç tamamlayıp sömürgecilik yarışına girmesi,
 • Devletlerin ham madde arayışı,
 • Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Rusya'nın Balkanlar'a hakim olma mücadelesi,
 • Almanya ve Fransa arasında bir kömür havzası olan Alsas Loren'in 1870 Sedan Savaşı'yla Almanlar'ın eline geçmesi ve bu iki devlet arsında bu bölgenin nihaî statüsünün belirlenememiş olması,
 • Rusya'nın Panslavizm ve sıcak denizlere inme isteği,
 • Japonya'nın Uzak Doğu'da sömürge elde etmek istemesi,
 • Devletler arası bloklaşma ve silahlanma yarışı,
 • Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı Ferdinand'ın Sırplı bir öğrenci tarafından vurulması,
 • Fransız İhtilâli sonucu yayılan milliyetçilik akımı bu nedenlere arasındadır. ![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1617717440-472988-thumbs-b-c-86bef3f24bddd24c9216db1d076292c4.jpg)">![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1617717440-472988-thumbs-b-c-86bef3f24bddd24c9216db1d076292c4.jpg)
 • Dünya iki bloğa ayrılmıştır. Bu blok devletler başta üçerli şekilde kurulmuşlardır.

 • İlk kurulan blok “anlaşma” anlamı taşıyan İtilaf Devletleri bloğudur.

  1. Çarlık Rusya,
   2)İngiltere,
   3)Fransa devletlerinden oluşur.
   Savaş sonuna kadar bu bloğa toplamda 32 devlet katılır.
 • İkinci kurulan blok _"bağdaşma veya bağlaşma"_ anlamı taşıyan "İttifak Devletleri" bloğudur.
 • 1)Almanya,
  2)İtalya,
  3)Avusturya Macaristan devletlerinden oluşur.
  Savaş başladıktan sonra İtalya bu bloktan ayrılırken, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti bu bloğa dâhil olmuştur.
  ">

  Savaşta İtalya'nın Taraf Değiştirmesi

  İtalya, başta İttifak Devletleri safındayken Nisan 1915'te İtilâf Devletleri'yle yaptığı gizli anlaşma sonrası bu bloktan ayrılır ve İtilâf Devletleri safına geçer. Bunun nedenleri:

 • Aynı grupta yer aldığı Avusturya ile arasında sınır sorunlarının olması ve bazı İtalyan şehirlerin Avusturya elinde bulunması,
 • 2 Ağustos 1914'te Almanya ile ittifak oluşturan Osmanlı Devleti'nin toprağı olan Trablusgarp'ı İtalya'nın işgal etmesi ve 1911-1912'de Osmanlı'yla Trablusgarp Savaşı'nı yapması,
 • İtilaf devletlerince savaş sonrası İtalya'ya Osmanlı topraklarının vaat edilmesi gibi gelişmelerdir.
 • İtalya I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa’nın İtalya’yı kendi yanlarına çekmek için bazı gizli antlaşmalar yapmıştır. İtalya bu antlaşmalardan alacağı vaat edilen toprak ve haklardan dolayı taraf değiştirip İtilaf grubuna geçmiştir. Ancak işler hiç de İtalya’nın istediği gibi gitmemiştir. I. Dünya savaşının hemen sonunda İtalya’ya vaat edilen İzmir ve çevresi Londra Konferansında İngiltere’nin müdahalesi ile İtalya yerine Yunanlara verilmiştir. Bunun sebebi ise İngiltere’nin bölgede güçlü bir devlet İtalya yerine nispeten zayıf ve kendisine bağlı Yunanların olmasını istemesidir. Bu sebepten dolayı İtalya işgal ettiği bölgelerde hiç silahlı mücadeleye girmemiş hatta halk ile çok iyi geçinmiştir. Ve Kurtuluş Savaşı başladıktan sonra İtalya işgal ettiği bölgelerden çekilirken Milli Mücadele’nin yani Ankara Hükümetinin Yunanlar ile mücadele edeceğini bildiği için çekildiği bölgelerden silah, mermi gibi askeri teçhizatlarını bölgede halka yani Milli Mücadeleye bırakmıştır. Bu durum İtalya Yunanistan arasını uzunca bir süre açmıştır.