İzmirli Süleyman Paşa kimdir?

İzmirli Süleyman Paşa kimdir?

İzmirli Süleyman paşa Osmanlı devletinde Osmanlı denizcisidir. 3. Ahmed zamanında kaptanıderyalık yapmış devlet adamıdır.

İzmir’de yaşayan bir ailenin oğludur. Küçük yaşta iken bir akrabası tarafından Cezayir’e götürülmüştür. Orada gemi hocası olmuş; sonra İstanbul’a gelmiştir. Bu sırada kaptan-ı deryalık görevinde, Cezayir dayılığı ve beylerbeyliği de yapmış olan, Mezomorto Hüseyin Paşa bulunmakta olduğu için onun yaptığı donanma reformlarına katkı yapmıştır. Önce kalyon kaptanlığı görevi verilmiş ve sonra da yeni kurulan İstanbul liman reisliğine tayin edilmiştir.[1]

Ocak 1714’te 1. kez kaptan-ı derya görevine geçirilmiştir. bu sırada önemli bir deniz olayı olarak Eminönü’nde gümrük iskelesine demirli olarak bağlı bulunan bir Mısır kalyonunda çıkan yangınla ortaya çıkan büyük patlama dolayısıyla 200 kadar kişinin ölmesi idi.[2] Aralık 1714’te kaptan-ı deryalık görevinden azledilmiştir.

1715’te Adana valiliği görevi verilmiştir; ama Sadrazam Silahdar Damat Ali Paşa’nın Venediklilerden geri almak için yaptığı başarılı Mora seferine katılmıştır. 1717’de yeni sadrazam ve serdar-ı ekrem olan Hacı Halil Paşa’nın başarısız olan ve Belgrad’ın kaybedilmesi ile sonuçlanan Avusturya seferine de katılmıştır.[1]

Dönüşte kalyonlar kaptanı olmuş ve Nisan 1718’de vezirlik rütbesi de verilerek ikinci kez kaptan-ı derya görevine getirilmiştir. 1721’de bu görevde iken üç ay istika hastalığından müztarıp olmuştur. Bu hastalığı sırasında o zaman Rodos valisi olan “Fındıklılı Süleyman Paşa” kaptan-ı deryalığa kaymakamlık yapmıştır. Sonunda bu hastalıktan kurtulamamış ve Eylül 1721’de ölmüştür.[1]

İzmirli Süleyman Paşa bir denizcidir. Osmanlı Devleti döneminde Kaptan-ı Deryalık vazifesini yerine getirmiştir.