Kabe kavseyn ne demektir?

Kabe kavseyn ne demektir? Konu hakkında kısaca açıklayıcı bilgi verir misiniz?

Kelime olarak, iki yay uzaklığı anlamındadır.kabede bulunan iki yay arasindaki mesafedir.

Büyük bir zatın sevgisini ve saygısını kazanmak anlamına gelmektedir.Zahiri manası Efendimizin Cenabb-ı Hakk’a hiç kimsenin yakın olmadığı kadar yakın olmasıdır.