Kablo bacası nedir?Hangi amaçla kullanılır?

Kablo bacası ne amaçla yapılır?Özellikleri nasıl olmalıdır?

yangın durumunda yangının veya dumanın katlar arası yangını önlemek için kullanılır

Bir binada elektrik odasından tüm katlara ve dairelere enerji kablolarının ulaştırıldığı boşluğa kablo bacası denir.