kadın cinayetleri

kadına yönelik olan şiddet ve cinayetler de hak edilen ceza uygulanıyor mu ?