Kadın peygamber neden yoktur?

Kadın peygamber neden yoktur? Kadın peygamberlerin olmaması ne anlamına gelir?

Pek fazla bir anlam yok aslında yani art niyetli olup bu tür sorulardan kadının değersizliği olarak görülebilir ama o zaman öyle gerektiriyordu kadın çok fazla dinlenilmezdi ve değer verilmezdi buda inanç meselesini zorlardı

Kadınların özellikle arkasında duracak kitlenin az olmasından veya eskiden beri kadına bakılan bakış açısından dolayı peygamberlik görevini yapacak iradeye sahip değillerdir. Ayrıca kadınların özel durumları ve çocuk bakma gibi durumlarından dolayı ümmetine önderlik yapacak güce sahip değillerdir. Ama tarihte peygamber olmasalar bile önemli kişiler yaşamıştır. Örneğin Hz Hatice ve Hz. Meryem.

Bilinen peygamberler arasında kadına özel isim zikredilmez ama ismi belirtilmeyen yüzlerce peygamber var. Hiç kadın peygamber yok demek yanlış olur çünkü tarihte kadın egemenliğinde, anaerkil toplumlarda bulunmuştur. Ve yine belirtildiğine göre dünya üzerindeki hemen hemen her topluma peygamber geldiğine göre anaerkil topluluklarda kadın peygamber olması çok doğaldır.

Kadınlara değer verilmezdi, alt sınıf insandı gibi düşüncede olanlar unutmasın ki alt sınıf varlıklar üst sınıf varlık doğuramazlar.

Eskiden kadınlara çok değer verilmediği için , onların fikir ve söylediklerine kulak asılmayacağı için olabilir.

Kadınların yaradılışından dolayı peygamberlik verilmemiştir. Kadınlar daha naif ve mufazakar olduğu içindir.

cevabını tam olarak bilmemekle birlikte art niyet aramamak lazim :relaxed: