Kafası almamak deyiminin anlamı nedir?

Kafası almamak deyiminin anlamı nedir, Kafası almamak deyimi ne gibi anlamlarda kullanılır kullanılır?

Bir konu hakkında hiç bir şey öğrenemeyen anlatılanları anlamayan insanlar İçin kullanılan sözdür.

Kafası almamak deyiminin anlamı nedir?
">

 • 1. çok yoğun bir tempoda ders çalıştığında beyin yorgunluğu nedeniyle okuduğundan birşey anlamamak okuduğunu kavramamak anlamında söylenir.
 • örnek olarak da; Bugünlerde aralıksız çalıştığım için okuduğundan bir şey anlamıyorum kafam tutmuyor.
 • 2. Bir işi Anlamamak, o işi kavramamak, aklı tutmamak ne yaparsa yapsın başaramamak anlamında söylenir.
 • örnek olarak da istediğiniz kadar işi öğretin ve anlattın kafası tutmuyor
 • 3. Başına gelen olayları inanmamak anlamında da söylenir.
 • Örnek olarak da bu olayın başıma geleceğini hiç kafam almıyordu.
 • Ayrıca iş veya ders çalışma yönünde kafası çok yoğun olduğundan dolayı kafası almayınca biraz ara verince kafasını toplar ve işine veya dersine devam eder. Anlama becerisi kıt olan kişiler ne kadar yoğun bir şekilde insan anlatırsa anlatsın hiçbir şekilde kafası almaz. Anlamında da söylenir.
 • Birşeyler öğrenmeye çalıştığında, anlayamamak, bilgileri algılayamamak, yani “kafası almamak” denir.

  Artık dayanamamak zorlanmak beyin olarak yapamamak anlamında kullanılır burada

  Kafası almamak deyiminin anlamı, her hangi bir sebepten ötürü bir olayın sonucunu veya olayı bir türlü anlayamamaktır.

  bir işi yada konuyu anlamamak istesede bunu yapamayan kişiye denir

  söylenilen sözleri veya yapılan davranışları anlamakta güçlük çekmek ve anlayamamak gibi anlamlarda kullanılır.

  Anlayamama problemi. Örneğin matematik anlayamayan biri “benim buna kafam basmaz” der