Kafes Usulü Sistemi nedir? Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileri nedir?

Kafes Usulü Sistemi nedir? Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileri nedir?

 • Kafes usulü sistemi nedir?
 • _Kafes, Osmanlı döneminde imparatorluk haremi içerisinde yahta çıkması muhtemel olan şehzadelerin sürekli muhafızlar tarafından ev hapsine mahkûm edildildikleri yerdir_.
 • Osmalı imparatorluğu üzerindeki etkileri neler?
 • _Osmanlı imparatorluğunun ilk dönemlerinde Kanunnamede belirtildiği üzere saltanatın sürüdürülebilmesi için kardeş katli onaylanmış.Tahta yeni geçen Sultanların kardeşlerinin ilerde kendilerine rakip olacakları düşünülerek kardeşlerin öldürülmesi olayı sık yaşanmış_.
 • _Ancak bu yaşanan olaylar nedeniyle tahtın varisleri azalmış ve Osmanlı soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu varislerin kafeste tutulması hanedanın sürmesi için bir güvence olmuştur.Ancak bundan sonrada tahta geçen yeni hükümdarların halktan kopuk ve yönetimlerden habersiz olması sorunları başlamıştır_..
 • image">image

  _Kafes Usulü Sistemi nedir? Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileri nedir?_

  Kafes Usulü Sistemi, ilk I. Ahmet döneminde Sancağa Şehzade göndermeyerek merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla uygulamaya başlayan bir sistemdir. Ancak, bu sistem deneyimsiz yöneticilerin yetiştirdiği gibi, hanedanın sona ermesine yol açan sistemlerden biriydi. Ekber ve Erşed sisteminden önce, en başarılı şehzade tahta çıkmaya hak kaznırdı, ancak bu sistemle en yaşlı kişi tahtta çıkmaya hak kazandı. Sultan I. Ahmet Hanedanı miras sistemini değiştirdi ve kardeş cinayeti yasasını kaldırdı ayrıca bunun yerine ekberizm ve eşitlik ilkelerine uygun olarak miras ve kafes sistemini tanıttı. Bu sayede kardeşi Mustafa, oğulları Osman, Murat ve İbrahim sırasıyla tahtı ele geçirebildiler.

  Sancak Sistemi kaldırıldıktan sonra yerine getirilen sistemdir. Şehzadeler artık sancağa çıkmadığı için, tecrübesiz şehzadelerin yetişmesine sebep olmuştur.

  Kafes usulu Şehzadelerin başka sancaklara gitmeyek sarayda eğitim almasıdır ve bu durumdan ötürü şehzadeler devlet yönetimini iyi öğrenemediler eskiden sancaklara lalaları ile gider orda o mevkiyi ve sancağı yönetir orda padişahı temsil ederdi ama bu kalktı ve şehzadeler iyi bir eğtim almış olsun ama devlet yönetiminde pratik olarak iyidi ve bu sistemin yararı olarak şehzadeler katli azaldı ve artık ülke direk saraya bağlı kaldı ve denetleme gibi işler baya aksadı yani vergi ödemem gibi bir sürür sorunlar oluştu ama eskiden orayı yönetten şehzadeler oraları denetler o bölgede refahı sağlarlardı

  Kafes usulü I. Ahmet Döneminde başlatılan ve şehzadelerin ölünceye veya tahta çıkıncaya bir odaya kapatılarak sadece annesi ile görüştürüldüğü sistemdir.

  Osmanlı şehzadeleri öncesinde sancaklara gönderilir orada eğitim alırlardı. Tahta çıkmaları gerektiğinde de oradan çağırılır ve göreve geçerlerdi. Fakat bu sistem getirildiğinde şehzadeler sürekli bir odada tutuldular ve eğitim alamadılar. Çoğu şehzade her an öldürülme tehlikesi altında yaşamlarını sürdüğü için psikolojik rahatsızlıklara yakalanmışlardır. Osmanlıyı çöküşe götüren nedenlerden biride budur.