Kagir yapı nedir? Kagir yapının özellikleri nelerdir?

Kagir yapı nedir? Kagir yapının özellikleri nelerdir?

Belirli bir özelliği yoktur. Taş ve tuğladan yapılan yapılar için bu sözcük kullanılır.

Kagir taş ve tuğladan yapılmış yapı olarak adlandırılır. Tam kargir ve yığma kargir olarak iki çeşidi vardır. Yığma kargirde taşıyıcı kolon bulunmamaktadır.