Kalkınmada köyden mi, kentten mi başlamalı?

Kalkınmada köyden mi başlamalı, kentten mi başlamalı?

Kalkınma her iki yerden de başlamalı. Bu olay zincirleme şekilde devam etmeli ki köylere yeteri kader imkanlar sunulmadığın da yani yatırım aksadığında bu şehirleride olumsuz yönde etkileyecektir. Şöyle ki tek taraflı yatırımlar olduğunda köylerden şehirlere orantısız bir göç dalgası başlatacak. Bu dalgalanma şehirleri bir çok yönden olumsuz etkileyecektir. Buna en güzel örneğimiz köylerde kapatılan köy okulları örnek verilebilir. Kapanan bu okullarla köy ve benzeri yaşam alanları göz ardı edilmiş halk şehirlere gitmek zorunda kalmış toprağı bırakıp şehirlere göç etmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarakta tarım ürünleri üretiminde aksaklıklar baş göstermeye başlar ki et, süt ve süt ürünleri tarım ürünlerinde tedarik zincir bozulacak bunun sonucunda ekonomik sorunlar baş göstermeye başlayacaktır. Aynen günümüzde olduğu gibi günden güne bu belirttiğimiz ürünlerin fiyatları artacaktır. Kalkınma sadece şehitlerden yada sadece köylerden başlamamalı beraber organize edilmiş şekilde yapılandırılmalıdır.

Kalkınmayı köy ve kent diye ayrım yaparak yürütürsek kutuplaşmayı, adaletsizliği doğurur. Her yerden eşit bir şekilde kalkınmak hem adaletli olur hem de daha güzel olur.

İkisinin kalkınması da dengeli ve eş zamanlı yapılmalıdır. Birine öncelik verilirse göçlerle dengesiz nüfus dağılımına sebep olunur. Kırsal için tarımsal politikalar, kent için sanayi, turizm, hizmet sektörü politikaları iyileştirilmeli.

Bence köyden başlanmalı. Sonuçta daha geri her bakımdan. Kentteki kalkınma düzeyine geldikten sonra ikisinin kalkınmasına devam edilir.

Köyden kalkınmalı çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün biri sözü var köylü milletin efendisidir.

aslında soruna yanıt olarak köy diye yazmaya başladım ancak aklıma geldi ki kentteki insanların daha fazla olanağı olduğuna ve kenttekilerin başlayıp köy halkının da desteklemesi ile daha sağlıklı bir şekilde kalkınma gerçekleşebileceği daha sağlam temellerle daha fazla kalkınma elde edebileceği ki inşallah başarabiliriz.

valla köyüne kentine uzmanı baksın da artık bir yerden kalkınsın şu ülke valla darlandım ha.

Aslında köykentler yapılarak hem şehirlerin yükü azaltılmalı hem köylü desteklenmeli diye düşünüyorum üretim için köyler önemli.

Bence küçükten büyüğe devam etmeli. Köylerden başlanıp şehirlere doğru ilerlemeli.

Tümden gelim. Yani kentten köye doğru gitmelidir. Çünkü şehirli nüfus köyde ikamet eden nüfusa oranla daha fazla ve bu bölgedeki insanların ihtiyaçlarının bir şekilde karşılanması gerekiyor.

ikisini aynı anda kalkındırmak gerekir eğer öncelik taraf şartsa köyden başlanmalıdır